آموزش Zoho Books - تسلط بر نرم افزار حسابداری
5h 41m
46
Udemy
10 آذر 1397
3,948
3 از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
معمولا دارد
معمولا دارد (در صورت درخواست)

https://donyad.com/d/52d8

آموزش Zoho Books - تسلط بر نرم افزار حسابداری

Zoho Books - Master the Accounting Software

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: A-Z استفاده از کتابهای Zoho برای همه حسابداری ، فاکتور فروش ، پیگیری خرید ، پیگیری حساب بانکی را بیاموزید.

آنچه خواهید آموخت

 • درباره حسابداری با نرم افزار قدرتمند مبتنی بر SAAS حسابداری و فاکتور Zoho Books
 • > div> از کتابهای Zoho برای ایجاد و ارسال فاکتورها ، فاکتورهای نگهدارنده و سفارش فروش به مشتریان استفاده کنید
 • < span> همچنین می توانید حساب بانکی خود را با Zoho Books ادغام کرده و حساب بانکی
 • را پیگیری کنید.

  آکادمی SkillTech ، یک شرکت مستقر در هند ، یک خالق ، ناشر و توزیع کننده دوره های با کیفیت بالا است. ما دوره های آنلاین را به طور انحصاری در Udemy ارائه می دهیم زیرا معتقدیم که Udemy بهترین بستر آموزش الکترونیکی را دارد.

  ما معتقدیم که یک شکاف بزرگ بین دانشگاهیان و صنعت عملی وجود دارد و ما سعی می کنیم این شکاف را از طریق برنامه های مهارت محور خود پر کنیم. ما چندین سال است که در این منطقه از کالج ها و دانشگاه ها بازدید می کنیم و دانشجویان را در مورد آموزش های عملی زندگی واقعی آموزش می دهیم. این تجربه در دوره های آنلاین ما شکل گرفته است و ما ارائه طیف گسترده ای از دوره های با کیفیت بالا را که عملی عملی هستند آغاز کرده ایم. ما متخصصان برجسته را گرد هم می آوریم تا بتوانید از بهترین ها بیاموزید. دوره ها توسط مربیان و متخصصان آموزش دیده از صنعت ایجاد می شود. بسیاری از افراد برای توسعه و بهبود مهارت ها به دوره ها و منابع آکادمی SkillTech اعتماد دارند. تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی واقعی است.


  سرفصل ها و درس ها

  مقدمه Introduction

  • مقدمه ای بر حسابداری مبتنی بر SAAS Introduction to SAAS based Accounting

  • بدهی و اعتبار Debit and Credit

  بررسی اجمالی Overview

  • مروری بر حسابداری مبتنی بر SAAS Overview of SAAS based Accounting

  • چندین پروژه را مدیریت کنید Manage Multiple Projects

  قیمت گذاری و فعال سازی Pricing and Activation

  • قیمت گذاری و فعال سازی Pricing and Activation

  • قیمت گذاری و فعال سازی ادامه دارد Pricing and Activation Continues

  رابط کاربر User Interface

  • رابط کاربری را بیاموزید Learn the User Interface

  • داشبورد را بفهمید Understand Dashboard

  • سازمانهای جدید ایجاد کنید Create New Organizations

  • احراز هویت دو فاکتور Two Factor Authentication

  • مارک تجاری - تنظیمات پورتال Branding - Portal Settings

  • ترازهای افتتاحیه Opening Balances

  • ترازهای افتتاحیه ادامه دارد Opening Balances Continues

  • تنظیم ترازهای افتتاحیه Opening Balances Adjustment

  • کاربران و نقش ها Users and Roles

  • تنظیمات عمومی عمومی Bsic General Settings

  • ترجیحات و ارزها Preferences and Currencies

  • کار بر روی الگوها Working on Templates

  محصولات ، مخاطبین و بانکداری Products,Contacts and Banking

  • کار با محصولات Working with Products

  • کار با موارد Working with Items

  • کار با مخاطبین Working with Contacts

  • کار با مخاطبین ادامه دارد Working with Contacts Continues

  • کار با بانکداری Working with Banking

  • افزودن بانک ها و سیاست پرداخت Adding Banks and Payment Policy

  حراجی Sales

  • کار با فروش Working with Sales

  • کار بر روی تخمین ها Working on Estimates

  • کار بر روی تخمین ها ادامه دارد Working on Estimates Continues

  • فاکتورهای نگهدارنده Retainer Invoices

  • سفارش فروش Sales Order

  • پرداخت برای RET Payment for RET

  • کلیه فاکتورهای نگهدارنده All Retainer Invoices

  • نگهدارنده را اعمال کنید Apply Retainer

  خریدها Purchases

  • کار با خریدها Working with Purchases

  • کار با خریدها ادامه دارد Working with Purchases Continues

  • هزینه های دوره ای Recurring Expenses

  • سفارشات خرید Purchase Orders

  • کار با صورتحساب Working with Bills

  • حالت پرداخت Payment Mode

  حسابدار Accountant

  • کار با حسابدار Working with Accountant

  • کار با حسابدار ادامه دارد Working with Accountant Continues

  • جدول زمانی و پروژه ها Timesheet and Projects

  • طراحی وب سایت - تایم شیت Website Designing - Timesheet

  • ورود به سیستم جدید New Log Entry

  • پروژه جدید - جدول زمانی New Project -Timesheet

  نتیجه Conclusion

  • کار با گزارش ها Working with Reports

  • نتیجه Conclusion

  نمایش نظرات

  نظری ارسال نشده است.

  SkillTech Academy India

  آکادمی SkillTech ، یک شرکت مستقر در هند ، یک خالق متخصص ، ناشر و توزیع کننده دوره های با کیفیت بالا است. ما دوره های آنلاین را به طور انحصاری در Udemy ارائه می دهیم زیرا معتقدیم که Udemy بهترین بستر آموزش الکترونیکی را دارد. ما معتقدیم که یک شکاف بزرگ بین دانشگاهیان و صنعت عملی وجود دارد و ما سعی می کنیم این شکاف را از طریق برنامه های مهارت محور خود پر کنیم. ما چندین سال است که در این منطقه از کالج ها و دانشگاه ها بازدید می کنیم و دانشجویان را در مورد آموزش های عملی واقعی آموزش می دهیم. این تجربه در دوره های آنلاین ما شکل گرفته است و ما ارائه طیف گسترده ای از دوره های با کیفیت بالا را که عملی عملی هستند آغاز کرده ایم. ما متخصصان برجسته را گرد هم می آوریم تا بتوانید از بهترین ها بیاموزید. دوره ها توسط مربیان و متخصصان آموزش دیده از صنعت ایجاد می شود. بسیاری از افراد برای توسعه و بهبود مهارت ها به دوره ها و منابع آکادمی SkillTech اعتماد دارند. تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی واقعی است.