آموزش SOLIDWORKS: طراحی
1h 59m
44
Linkedin
16 شهریور 1397
20,007
- از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می‌شود.)
دارد
دارد

https://donyad.com/d/465c

آموزش SOLIDWORKS: طراحی

SOLIDWORKS: Sketching

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: ترسیم پایه و اساس هر مدل سه بعدی در SOLIDWORKS است. با تقویت درک خود از مجموعه تنظیماتی که با طراحی در SOLIDWORKS سروکار دارند ، می توانید طراحی های خود را بهبود بخشید و بهره وری کلی خود را افزایش دهید. در این دوره ، با ابزارها و توابع ضروری برای طراحی در این نرم افزار قدرتمند 3D CAD آشنا شوید. مربی دیوید آنتاناویژ با بررسی موجودیت های اساسی طرح مانند حلقه ها و خطوط شکاف شروع می شود. او همچنین به مباحث کلیدی دیگر مانند ابزارهای طراحی ، تنظیمات طرح ، ابزار spline ، ابعاد و ترسیم سه بعدی می پردازد.

موضوعات شامل:
 • طرح های موجود
 • کار با ابزارهای طراحی
 • تنظیمات طرح
 • استفاده از ابزار spline
 • ابعاد
 • طراحی سه بعدی
 • ویرایش بصورت سه بعدی


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

 • خوش آمدی Welcome

 • آنچه باید بدانید What you should know

 • فایل های تمرینی Exercise files

1. اشخاص طراحی 1. Sketch Entities

 • خطوط ، مستطیلها و پارالوگرام Lines, rectangles, and the Parallelogram

 • شکافها Slots

 • چند ضلعی Polygons

 • حلقه‌ها Circles

 • قوس ها Arcs

 • الیپس ، پارابولا و مخروط Ellipse, Parabola, and Conic

 • هواپیما Splines

 • متن Text

2. ابزار طراحی 2. Sketch Tools

 • Sketch Filet و Sketch Chamfer Sketch Fillet and Sketch Chamfer

 • افست و تبدیل اشخاص Offset and Convert Entities

 • منحنی تقاطع Intersection Curve

 • صورت Face

 • بخش Segment

 • اصلاح و گسترش اشخاص Trim and Extend Entities

 • تقسیم اشخاص Split Entities

 • هندسه ساخت و ساز Construction geometry

 • مسیر درست کنید Make Path

 • آینه و آینه پویا Mirror and Dynamic Mirror

 • کشش ، انتقال ، چرخش ، مقیاس و کپی کنید Stretch, Move, Rotate, Scale, and Copy

 • نهاد را جایگزین کنید Replace Entity

 • الگوهای Patterns

3. تنظیمات طرح 3. Sketch Settings

 • روابط خودکار Automatic Relations

 • حل خودکار Automatic Solve

 • Snapping را فعال کنید Enable Snapping

 • کانتورهای طرح سایه دار Shaded Sketch Contours

 • بخش را درگ کنید Detach Segment on Drag

 • رد کردن ضخامتها در کشیدن / حرکت Override Dims on Drag/Move

4- ابزارهای اسپلین 4. Spline Tools

 • کنترل ها Controls

 • درج ویژگی ها Inserting features

 • ساده سازی کنید Simplify

 • تبدیل اسپلین ها Converting splines

 • متناسب با Spline Fit Spline

 • گزینه ها را نشان داده و مخفی کنید Show and hide options

5- ابعاد 5. Dimensions

 • ابعاد هوشمند Smart Dimension

 • ابعاد افقی ، عمودی و Ordinate Horizontal, Vertical, and Ordinate Dimension

 • ابعاد طول مسیر Path Length Dimension

 • ابزار اندازه گیری Measure tool

6. طراحی سه بعدی 6. 3D Sketching

 • طراحی سه بعدی 3D sketching

 • طراحی سه بعدی در هواپیما 3D sketching on plane

 • ویرایش به صورت سه بعدی Editing in 3D

نتیجه Conclusion

 • مراحل بعدی Next steps

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

David Antanavige

دیوید آنتاناویژ مهندس مکانیک است که از نرم افزار CAD برای تهیه مدل های تفصیلی 2D و 3D استفاده می کند. دیوید با کارمندان مهندسی برای طراحی و توسعه نقشه ها ، مجامع و مدل ها با استفاده از بسته های طراحی به کمک رایانه همکاری می کند. وی در حال حاضر به عنوان رئیس گروه کاربری SOLIDWORKS لانگ آیلند (LISWUGN) ، شبکه ای از کاربران SOLIDWORKS که به اشتراک گذاری ایده ها و دانش SOLIDWORKS در انواع مهندسی اختصاص دارد ، خدمت می کند. دیوید اصول امتحان مهندسی (FE یا EIT) و همچنین بسیاری از گواهینامه های حرفه ای SOLIDWORKS را به پایان رساند.