آموزش کار با محدودیت های هندسی در اتوکد
1h 2m
10
Pluralsight
03 مهر 1393
-
از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
دارد
دارد (در صورت درخواست)

https://donyad.com/d/4493

آموزش کار با محدودیت های هندسی در اتوکد

Working with Geometric Constraints in AutoCAD

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: در این مجموعه از آموزش ها یاد خواهیم گرفت که چگونه انواع مختلف محدودیت ها را در هندسه در اتوکد اعمال کنیم. نرم افزار مورد نیاز: اتوکد 2015. گسترش همه مقدمه و بررسی اجمالی پروژه 1m 0s کار با محدودیت های هندسی در اتوکد 1 ساعت و 1 دقیقه و 13 ثانیه علائم تجاری و نام تجاری اشخاص ثالث ذکر شده در این دوره متعلق به صاحبان مربوطه می باشند و Pluralsight وابسته یا تأیید شده توسط این احزاب نیست.


سرفصل ها و درس ها

مقدمه و بررسی اجمالی پروژه Introduction and Project Overview

  • مقدمه و بررسی اجمالی پروژه Introduction and Project Overview

کار با محدودیت های هندسی در اتوکد Working with Geometric Constraints in AutoCAD

  • بحث درباره انواع محدودیت ها Discussing the Various Types of Constraints

  • محدودیت های Colinear و Concentric Colinear and Concentric Constraints

  • محدودیت های هم مرکز ، راست و هم زمان را اعمال کنید Apply Concentric, Colinear and Coincident Constraints

  • محدودیت های موازی ، عمود و افقی Parallel, Perpendicular and Horizontal Constraints

  • اعمال موازی ، عمود و افقی Applying Parallel, Perpendicular and Horizontal

  • محدودیت های متقارن ، عمودی ، مماس و برابر Symmetric, Vertical, Tangent and Equal Constraints

  • اعمال محدودیت ها در نمودار ساختاری Applying the Constraints to the Structural Diagram

  • محدودیت های بعدی Dimensional Constraints

  • محدودیت خودکار و محدودیت استنباط Auto Constrain and Inferring Constraints

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.