آموزش SOLIDWORKS: نصب و نگهداری
1h 27m
29
Linkedin
16 خرداد 1397
4,243
- از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می‌شود.)
دارد
دارد

https://donyad.com/d/747b

آموزش SOLIDWORKS: نصب و نگهداری

SOLIDWORKS: Installation and Maintenance

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: قبل از شروع استفاده از SOLIDWORKS ، باید آن را به درستی تنظیم کنید. این دوره نحوه نصب SOLIDWORKS Standalone - یک مجوز کاربر واحد بر روی دستگاه محلی - و همچنین یک مجوز شبکه SOLIDWORKS را نشان می دهد. مربی دیوید آنتاناویژ تفاوت های اساسی بین این دو مجوز را توضیح می دهد و نحوه انجام کارهای مهم نگهداری ، مانند به روزرسانی SOLIDWORKS ، تهیه نسخه پشتیبان از تنظیمات شما و پیکربندی مکان ها برای ذخیره الگوها و کتابخانه های طراحی را نشان می دهد. وی همچنین نحوه نصب مجوز استفاده از خانه (HUL) و سایر نرم افزارهای SOLIDWORKS ، مانند SOLIDWORKS PDM ، DraftSight و افزونه های مفید را نشان می دهد. به علاوه ، در مورد گزینه های موجود برای انتقال مجوزها بین کاربران اطلاعات کسب کنید.

موضوعات شامل:
 • نصب SOLIDWORKS از یک منبع آنلاین یا تصویر دیسک
 • به روزرسانی SOLIDWORKS
 • تنظیمات کپی
 • فعال سازی و انتقال مجوز
 • نصب مجوز شبکه SOLIDWORKS (SNL)
 • نصب مجوز استفاده در منزل SOLIDWORKS (HUL)
 • نصب SOLIDWORKS PDM و سایر محصولات


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

 • خوش آمدی Welcome

 • دارایی دوره Course assets

1. SOLIDWORKS مستقل 1. SOLIDWORKS Standalone

 • ارزیابی نصب Installation assessment

 • ساختن یک برنامه نصب یا به روزرسانی Making an installation or upgrade plan

 • منابع نصب Installation resources

 • نصب از یک منبع آنلاین Installing from an online resource

 • جادوگر مدیر نصب Installation Manager wizard

 • نصب از تصویر دیسک Installing from disc image

 • در حال ارتقا از داخل SOLIDWORKS Upgrading from inside SOLIDWORKS

 • کپی کردن تنظیمات Copying the settings

 • اضافه کردن نسخه های SOLIDWORKS بدون بروزرسانی Adding SOLIDWORKS versions without updating

 • فعال یا انتقال مجوز Activating or transferring the license

 • تنظیم مکان فایل Setting file locations

 • خدمات اشتراک Subscription services

 • ابزار مدیریت CAD CAD admin tool

 • SOLIDWORKS RX SOLIDWORKS RX

 • مجوز آنلاین SOLIDWORKS SOLIDWORKS online licensing

2. مجوز شبکه SOLIDWORKS (SNL) 2. SOLIDWORKS Network License (SNL)

 • مورد نیاز سرور و مشتری Server and client requirements

 • نصب SNL روی یک سرور Installing SNL on a server

 • نصب صندلی های مشتری Installing client seats

 • وام و نظارت مجوز License borrowing and monitoring

3. SOLIDWORKS HUL نصب کنید 3. SOLIDWORKS HUL Install

 • مجوز استفاده خانگی SOLIDWORKS (HUL) SOLIDWORKS home use license (HUL)

 • مراحل نصب Install process

4. نصب سایر محصولات SOLIDWORKS 4. Installing Other SOLIDWORKS Products

 • مدیریت داده های محصول (PDM) Product Data Management (PDM)

 • سایر محصولات Other products

 • موارد اضافی Add-ins

 • نصب DraftSight Installing DraftSight

 • تنظیم مجوز Setting up for certification

نتیجه Conclusion

 • مراحل بعدی Next steps

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

David Antanavige

دیوید آنتاناویژ مهندس مکانیک است که از نرم افزار CAD برای تهیه مدل های تفصیلی 2D و 3D استفاده می کند. دیوید با کارمندان مهندسی برای طراحی و توسعه نقشه ها ، مجامع و مدل ها با استفاده از بسته های طراحی به کمک رایانه همکاری می کند. وی در حال حاضر به عنوان رئیس گروه کاربری SOLIDWORKS لانگ آیلند (LISWUGN) ، شبکه ای از کاربران SOLIDWORKS که به اشتراک گذاری ایده ها و دانش SOLIDWORKS در انواع مهندسی اختصاص دارد ، خدمت می کند. دیوید اصول امتحان مهندسی (FE یا EIT) و همچنین بسیاری از گواهینامه های حرفه ای SOLIDWORKS را به پایان رساند.