Unity 4.3 آموزش
6h 49m
78
Linkedin
19 اسفند 1392
212,557
- از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می‌شود.)
دارد
دارد
Adam Crespi

https://donyad.com/d/c076

Unity 4.3 آموزش

Unity 4.3 Essential Training

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: به بازی سازی علاقه دارید؟ از Unity شروع کنید - موتور بازی برای بازی های موبایل و دسک تاپ و شبیه سازی های بی درنگ. نویسنده Adam Crespi تکنیک های مورد استفاده در ساخت بازی را با Unity نشان می دهد و اصول اسکریپت نویسی و عملکرد بازی را معرفی می کند. ابتدا بیاموزید که چگونه مدل ها و بافت ها را وارد کنید ، پروژه و سلسله مراتب خود را سازماندهی کنید و زمین ، آب و شاخ و برگ را اضافه کنید. در مرحله بعدی ، آدام نحوه استفاده از نورپردازی برای زنده کردن بازی و افزودن رندر ، ذرات و تعامل را بررسی می کند. نتیجه نهایی یک بازی نمونه با محیطی سرسبز ، شخصیت های کاملاً متحرک و چند گیم پلی تعاملی اساسی است.

موضوعات شامل:
 • طراحی بازی
 • ایجاد و تغییر شکل اشیا
 • وارد کردن و پیکربندی مدل ها و بافت ها
 • تنظیم خصوصیات در بازرس
 • ایجاد هندسه زمین
 • مصالح ساختمانی و افزودن سایه بان
 • ایجاد GameObjects
 • کشف فیزیک
 • متحرک سازی اشیا
 • نورپردازی صحنه
 • ایجاد عناصر بازی دو بعدی
 • افزودن جلوه های ویژه


سرفصل ها و درس ها

1. معرفی 1. Introduction

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Welcome

 • با استفاده از پرونده های تمرینی What you should know before watching this course

 • تنظیم Final Gather کنترل کیفیت نمونه اشعه ذهنی خداحافظ... Using the exercise files

2. پیمایش رابط 2. Navigating the Interface

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Designing the game

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Setting the project

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Exploring the Hierarchy, Scene, and Inspector windows

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating and transforming objects

3. کار با دارایی های وارداتی 3. Working with Imported Assets

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Organizing the Assets window

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Exporting objects from 3D modeling programs

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Importing and configuring models and textures

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Setting properties for models and textures in the Inspector

4- ایجاد محیط بازی 4. Creating the Game Environment

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Introducing the game environment

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Placing the player controller

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Publishing project settings

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding sky and fog

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Fine-tuning the First Person Controller

5- ایجاد زمین 5. Creating Terrain

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating the terrain geometry

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Forming the topography

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Painting the terrain textures

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Painting trees and forests

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Painting grass, shrubs, and 3D geometry

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Painting detail meshes

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adjusting terrain settings

6. مواد و سایه بانها 6. Materials and Shaders

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating materials and assigning shaders

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Handling multiple materials

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding textures to a material

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Manipulating textures

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding reflections to materials

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating lit materials

7. کار با GameObjects و Component 7. Working with GameObjects and Components

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating GameObjects

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Understanding components

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using colliders for barriers

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using colliders for triggers

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Exploring physics

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Working with Physic materials

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding joints to rigid bodies

8. انیمیشن keyframing 8. Keyframing Animation

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Setting up prefabs for animation and batching

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Animating an object

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adjusting timing in an animation

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Animating transparency and lights

9. انیمیشن مش های پوسته و شخصیت های کنترل کننده در Mecanim 9. Animating Skinned Meshes and Controlling Characters in Mecanim

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Importing skinned meshes

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Separating animations into clips and states

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating transitions between states

10. روشنایی صحنه 10. Lighting the Scene

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Customizing ambient light

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating the sun using a directional light

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using layers and tags for lighting

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding spot and point lights

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using point lights for fill

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding and fine-tuning shadows

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating lighting effects with cookies

11. معرفی نگارش وحدت 11. Introducing Unity Scripting

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding scripts to GameObjects

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using correct script syntax

12. ایجاد عناصر بازی 2D 12. Creating 2D Game Elements

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Setting up a 2D project

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Importing sprites

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Slicing in the Sprite Editor

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Layering sprites and setting the sorting order

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating 2D colliders

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding 2D physics

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Animating 2D elements

13. اضافه کردن جلوه های تصویری 13. Adding Image Effects

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating light shafts and sunbeams

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using ambient occlusion to add gravity

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding depth of field

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Applying motion blur

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Tuning color for mood

14. اضافه کردن جلوه های ویژه و صوتی 14. Adding Special Effects and Audio

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Exploring water effects

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Working with wind zones

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using an audio source

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating a sound zone

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Triggering audio

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adding audio effects

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Creating particle systems

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Adjusting particle systems

15. ساخت بازی 15. Building the Game

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Setting up occlusion culling

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Enabling batching to reduce draw calls

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Testing in the game window using statistics

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Building a development build and debugging

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Building the executable

16. نتیجه گیری 16. Conclusion

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Next steps

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

Adam Crespi

آدام کرپسی یک مربی و مربی مشهور در برنامه های سه بعدی برای تصاویر مبتنی بر رایانه است. وی از سال 2000 به تدریس در سطح دانشگاه پرداخته و از سال 1993 نیز در زمینه طراحی تجسم و انیمیشن مشغول به کار بوده است. وی در انستیتوی هنر کالیفرنیا - اورنج کانتی و انستیتوی فناوری دیجی پن تدریس کرده است ، و هم اکنون تدریس در موسسه هنر سیاتل آدام در کنفرانس ها و مدارس متعددی از جمله دانشگاه اتودسک ، دانشگاه ایالتی مونتانا ، دانشگاه اوکلاهما و SIGGRAPH سخنرانی کرده است. آدم همچنین یک ارزیابی کننده صدور گواهینامه Autodesk و یک مربی مجوز Autodesk در 3ds Max است. آدام دارای لیسانس معماری از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و فوق لیسانس آموزش و پرورش از دانشگاه آگروسی است. وی نوشت: دستیابی به نامرئی: تجسم معماری در 3ds Max (انتشارات Fairchild) و کتاب کار Autodesk برای تجسم طراحی برای مسابقه دهقانان خورشیدی. او همچنین در طراحی امتحانات و مواد آموزشی Autodesk کمک کرده است. در حالی که او به هیچ یک از ده ها برنامه کاربردی که به آن مسلط نیست ، تا به ابرو نمی خورد ، آدم از پخت نان ، دوچرخه کوهستان ، گشت و گذار و تعقیب سه دختر و دو حیوان خانگی خود لذت می برد.