Revit Structure 2016 آموزش
2h 44m
65
Linkedin
31 اردیبهشت 1394
158,783
- از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می‌شود.)
دارد
دارد
Eric Wing

https://donyad.com/d/09be

Revit Structure 2016 آموزش

Revit Structure 2016 Essential Training

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: بیاموزید چگونه با طرح Revit Structure 2016 نقشه های دقیق پیاده سازی و طرح بندی دقیق ، با جزئیاتی مانند قاب مهارها و خرپا ایجاد کنید. نویسنده اریک وینگ با ارجاع به یک مدل معماری ، شروع به ایجاد شبکه ها ، تنظیم منظره ها ، افزودن پایه ها ، میلگرد ، و و قاب بندی ، و ایجاد دامنه ها ، اسلب ها ، خرپاها ، چاله های آسانسور و موارد دیگر. این دوره شامل اعضای کم تجربه و بدون تجربه Revit و همچنین کاربران پیشرفته تری است که می خواهند فقط به یک موضوع مورد علاقه بپردازند و از آنجا شروع کنند. در هر صورت ، این دوره جامع به شما یاد می دهد که برای تسلط بر Revit Structure باید بدانید.

موضوعات شامل:
 • معماری پیوند دهنده
 • ایجاد سطوح و مشاهده الگوها
 • افزودن دیوارهای پایه ، پایه ها و اسلب
 • ایجاد یک قاب فولادی
 • افزودن کف و اسلب
 • تقویت
 • افزودن قاب های مهاربند فولادی
 • ایجاد پله و سطح شیب دار
 • حاشیه نویسی نقاشی
 • ایجاد برنامه ها
 • افزودن خرپا


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

 • خوش آمدی Welcome

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using the exercise files

1. تنظیم پروژه 1. Setting Up the Project

 • ارتباط معماری Linking architecture

 • ایجاد سطوح Creating levels

 • با استفاده از کپی / مانیتور Using Copy/Monitor

 • تنظیم نماهای ساختاری Setting up structural views

 • ایجاد الگوهای نمایش Creating view templates

2. شبکه و ستون 2. Grids and Columns

 • اضافه کردن شبکه به مدل Adding grids to the model

 • اضافه کردن ستون های فولادی به مدل Adding steel columns to the model

 • ایجاد جبران ستون Creating column offsets

 • ایجاد یک برنامه ستونی Creating a column schedule

3. مبانی 3. Foundations

 • اضافه کردن دیوارهای بنیاد Adding foundation walls

 • اضافه کردن پایه های دیواری Adding wall footings

 • اضافه کردن اسکله ها و خلبانان Adding piers and pilasters

 • اضافه کردن پایه های جدا شده Adding isolated footings

 • ایجاد شافت آسانسور CMU Creating a CMU elevator shaft

 • صفحات پایه Foundation slabs

 • ایجاد دهانه شافت Creating a shaft opening

 • اضافه کردن عنوان گام Adding step footings

 • برچسب زدن به یک مرحله Tagging a step footing

 • اضافه کردن یک خانواده پله پله Adding a step footing family

 • دیوارها و قسمتهای نگهدارنده Retaining walls and footings

4. قاب فولادی 4. Steel Framing

 • اضافه کردن تیرهای محیطی Adding perimeter beams

 • اضافه کردن سیستم های پرتو Adding beam systems

 • اصلاح سیستم های پرتو Modifying beam systems

 • کپی کردن چسباندن هم تراز Copy Paste Aligned

 • تغییر ارتفاع پرتوهای Altering beam elevations

 • اضافه کردن سیستم های Joist Adding Joist systems

 • کادر برچسب زدن Tagging framing

5- کف و اسلب 5. Floors and Slabs

 • ایجاد دال در درجه Creating a slab on grade

 • اضافه کردن کف بتونی با عرشه های فلزی Adding a concrete floor with steel decking

 • لبه های دنده کنترلی Cantelivering slab edges

 • ایجاد صفحات ضخیم Creating thickened slabs

 • ایجاد افسردگی دال Creating slab depressions

6. تقویت کننده 6. Reinforcing

 • موازی با چهره Parallel to face

 • عمود بر صورت Perpendicular to face

 • طراحی مجدد میلگرد Sketching Rebar

 • تقویت منطقه Area reinforcing

 • مشاهده تنظیمات View Settings

7. قاب های فلزی بریس 7. Steel Brace Frames

 • اضافه کردن یک قاب قاب بریس Adding a brace frame elevation

 • اضافه کردن یک قاب بریس Adding a brace frame

 • اصلاح نمادشناسی طرح Modifying plan view symbology

 • اضافه کردن دستگیره قاب بریس Adding brace frame gussets

 • ایجاد یک ورق قاب بریس Creating a brace frame sheet

8- پله ها ، رمپ ها و دامنه ها 8. Stairs, Ramps, and Slopes

 • ایجاد پله ها Creating stairs

 • افزودن اشکال C به نوارهای کف Adding C shapes to floor stringers

 • ایجاد رمپ Creating ramps

 • صفحات شیب دار Sloping slabs

 • قاب شیب دار Sloping framing

 • کف سازی برای ساخت و ساز Pitching floors to structure

9. جزئیات و حاشیه نویسی 9. Detailing and Annotating

 • با استفاده از بخش ها و فراخوان ها Using sections and callouts

 • مقابله Coping

 • اضافه کردن اجزای جزئیات Adding detail components

 • درج اتوکد Inserting AutoCAD

 • افزودن متن Adding text

 • افزودن ابعاد Adding dimensions

10. برنامه ها و برچسب زدن 10. Schedules and Tagging

 • برنامه های خرابی Footing schedules

 • برنامه های اسکله Pier schedules

 • ایجاد برچسب اسکله و پایه Creating a pier and footing tags

11. خرپا 11. Trusses

 • اضافه کردن خرپا Howe Adding Howe trusses

 • اتصال خرپاها به پشت بام Attaching trusses to roofs

 • تغییر مواد خرپایی Changing truss materials

 • ویرایش وتر پایین خرپا Editing the truss bottom chord

 • خرپاها Detailing trusses

نتیجه Conclusion

 • مراحل بعدی Next steps

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

Eric Wing

مدیر خدمات BIM در شرکتهای C&S اریک وینگ مدیر خدمات BIM در شرکتهای C S است. او سخنران محبوب رویدادهای سراسر کشور است و در بسیاری از موضوعات مرتبط با BIM صحبت می کند.

اریک چندین کتاب تألیف کرده است ، از جمله راهنمای رسمی آموزش Autodesk برای راه حل BIM ، Revit ، به نام Revit معماری هیچ تجربه ای لازم نیست وی از زمان طراحی BIM و 3D در صنعت معماری ، مهندسی و ساخت و ساز پیشرو بوده و در زمینه هماهنگی ، آموزش و توسعه کارکنان فنی ، همراه با استفاده روزمره از این ابزارها در پروژه های چند رشته ای مهارت دارد.

اریک در حال حاضر استاد کمکی در دانشگاه سیراکیوز است ، و در دانشکده معماری و دانشکده مهندسی BIM و BIM پیشرفته تدریس می کند. اریک همچنین دوره هایی را در انستیتوی فناوری روچستر و دانشگاه کلارکسون تدریس کرده است.