آموزش طراحی محصول: مقدمه ای بر ملاحظات ارگونومیک
1h 18m
21
Pluralsight
15 خرداد 1397
-
از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
دارد
دارد (در صورت درخواست)

https://donyad.com/d/39cb

آموزش طراحی محصول: مقدمه ای بر ملاحظات ارگونومیک

Product Design: Introduction to Ergonomic Considerations

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: ارگونومی بخشی مهم در طراحی هر محصول است. این که آیا استفاده از محصول یا ایستگاه کاری شما راحت است ، رابطه مشتری شما با آن را ایجاد یا از بین می برد. این دوره اصول طراحی ارگونومیک را به شما معرفی می کند. اصول ارگونومی برای کاهش فشار بر روی بدن انسان اعمال می شود که به آنها اجازه می دهد بیشتر کار کنند یا طولانی تر در حالی که راحت هستند و از آسیب جلوگیری می کنند. این دوره ، طراحی محصول: مقدمه ای بر ملاحظات ارگونومیک ، به شما کمک می کند تا اجرای این اصول را در طراحی خود شروع کنید. ابتدا ، نحوه محاسبه نیروهای استاتیک و درک اینکه چگونه می توانند در طول زمان آسیب ایجاد کنند را خواهید دید. در مرحله بعدی ، در معرض بهترین روشهای ارزیابی ریسک قرار خواهید گرفت. سرانجام ، نمونه هایی از طراحی ارگونومیک خوب را مشاهده خواهید کرد زیرا در طرح های نمایش و کنترل برای بسیاری از فضاهای کاری اعمال می شود. پس از اتمام این دوره ، آماده خواهید بود که برای اکثر کاربران خود به درستی طراحی کنید.


سرفصل ها و درس ها

بررسی اجمالی دوره Course Overview

 • بررسی اجمالی دوره Course Overview

مقدمه ای بر ارگونومی Introduction to Ergonomics

 • مقدمه Introduction

 • جنبه های ارگونومی Aspects of Ergonomics

 • خسارت و مسئولیت Injury and Liability

خطر جراحت Risk of Injury

 • مروری بر خطرات آسیب Overview of Injury Risks

محاسبه نیروهای استاتیک Calculating Static Forces

 • مقدمه Introduction

 • نیروها به عنوان بردار Forces as Vectors

 • لحظه ها و گشتاور Moments and Torque

 • تنظیم نمودارهای نیرو Setting up Force Diagrams

 • حل مثالهای ساده Solving Simple Examples

یک اندازه برای همه مناسب نیست One Size Does Not Fit All

 • یافتن خلبان متوسط Finding the Average Pilot

 • خواندن منحنی های بل Reading Bell Curves

 • هیچ مرد متوسطی وجود ندارد There Is No Average Man

 • مجموعه داده ها Collection of Data

 • چند نمونه Some Examples

کنترل ها ، نمایش ها و ملاحظات محل کار Controls, Displays, and Workplace Considerations

 • کنترل ها Controls

 • نمایش می دهد Displays

 • چیدمان تجهیزات Equipment Layout

 • طرح ایستگاه کاری Workstation Layout

 • دفتر کار Office Work

 • کاربرگهای OSHA OSHA Worksheets

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.