آموزش ایجاد یک صحنه داخلی با مخلوط کن
2h 27m
24
Linkedin
28 فروردین 1394
60,805
- از 5
ندارد
دارد
دارد
Darrin Lile

https://donyad.com/d/de8f

آموزش ایجاد یک صحنه داخلی با مخلوط کن

Creating an Interior Scene with Blender

توضیحات دوره: بیاموزید که چگونه از Blender برای مدل سازی ، بافت و ارائه یک صحنه داخلی واقع گرایانه استفاده کنید. در این دوره نویسنده Darrin Lile تکنیک هایی را برای ایجاد محیط برای انیمیشن و تجسم معماری به کار می برد. او ابتدا با ایجاد ساختار اساسی یک اتاق نشیمن کانکس معاصر بر اساس نقشه های وارداتی شروع می کند و سپس نکات مفیدی را برای مدل سازی مبلمان و لوازم جانبی ارائه می دهد. Darrin بعدی نحوه استفاده از مواد را بر روی اشیا in موجود در صحنه خود نشان می دهد ، همچنین نقشه UV و بافت آنها را نشان می دهد. سرانجام ، او فرایند افزودن چراغ به صحنه و تولید یک تصویر ارائه شده از محیط را طی می کند.
موضوعات شامل:
 • مرور تصاویر مرجع
 • خشن بودن در کف ، دیوارها و سقف
 • ایجاد دیوارها و پنجره ها
 • مبلمان مدل سازی
 • مبلمان نقشه برداری ماورا بنفش
 • تنظیم مطالب در ویرایشگر گره
 • افزودن چراغ
 • ارائه تصویر

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

 • خوش آمدی Welcome

 • آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید What you should know before watching this course

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using the exercise files

1. آماده سازی صحنه 1. Preparing the Scene

 • مقیاس صحنه Scene scale

 • بررسی تصاویر مرجع Reviewing the reference images

 • ناهمواری های کف ، دیوارها و سقف Roughing in the floor, walls, and ceiling

2. ایجاد دیوارها و ویندوز 2. Creating the Walls and Windows

 • ایجاد ویندوز Creating the windows

 • جزئیات دیوارها Detailing the walls

 • اضافه کردن جزئیات دیگر و تر و تمیز Adding other details and trim

3. ایجاد مبلمان 3. Creating the Furniture

 • شروع صندلی Eames Beginning the Eames chair

 • ادامه صندلی Eames Continuing the Eames chair

 • پایان دادن به صندلی Eames Finishing the Eames chair

 • شروع صندلی رحم Starting the womb chair

 • پایان دادن به صندلی رحم Finishing the womb chair

 • مدل کردن مبل Modeling the couch

 • ایجاد میزها و لوازم جانبی نهایی Creating end tables and accessories

4- بافت صحنه 4. Texturing the Scene

 • اشعه ماوراء بنفش مبلمان را ترسیم می کند UV mapping the furniture

 • ایجاد بافت های قابل کاشی در فتوشاپ Creating tileable textures in Photoshop

 • طرح صادرات UV به فتوشاپ Exporting a UV layout to Photoshop

 • تنظیم مواد در ویرایشگر گره Setting up materials in the Node Editor

 • تنظیمات رنگ در ویرایشگر گره Color adjustments in the Node Editor

5- ارائه صحنه 5. Rendering the Scene

 • اضافه کردن چراغهای عملی به صحنه Adding practical lights to the scene

 • ارائه تصویر نهایی Rendering the final image

نتیجه Conclusion

 • با تشکر از شما و مراحل بعدی Thank you and next steps

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.