آموزش Revit LT 2022 Essential Training
6h 11m
36
Linkedin
19 آبان 1400
-
- از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می‌شود.)
دارد
دارد

https://donyad.com/d/6d0c

آموزش Revit LT 2022 Essential Training

Revit LT 2022 Essential Training

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره:

Autodesk Revit یکی از محبوب ترین راه حل های مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) امروزه است. و Revit LT یک نسخه سطح اولیه از محصول را با مجموعه ویژگی های جفت شده ارائه می دهد که به خوبی برای بسیاری از گردش های کاری BIM مناسب است. در این دوره، با Chanté Bright بپیوندید زیرا او ابتدا تفاوت‌های Revit و Revit LT را توضیح می‌دهد، سپس به اصول Revit LT می‌پردازد و به معماران و مهندسان تازه کار با این نرم‌افزار نشان می‌دهد که چگونه با ویژگی‌های کلیدی آن کار کنند.


سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

 • شروع کار با Revit LT Getting started with Revit LT

 • مزایای استفاده از Revit Benefits of using Revit

 • Revit یا Revit LT؟ Revit or Revit LT?

1. استفاده از Revit 1. Using Revit

 • دانستن انواع فایل Revit خود Knowing your Revit file types

 • شروع یک پروژه Starting a project

 • معرفی رابط کاربری Introducing the interface

 • کمی تعمیر و نگهداری پروژه A little project maintenance

 • مرور کردن دیدگاه های پروژه Navigating a project's views

 • جهت دهی پروژه شمال Orienting a Project North

 • تنظیم سطوح و شبکه ها Setting levels and grids

2. شروع یک مدل 2. Starting a Model

 • انواع خانواده Family types

 • جزئیات دید Visibility detail

 • با استفاده از ابعاد Using dimensions

 • ابزارهای اصلاح ساده Simple modification tools

 • اضافه کردن درب و پنجره Adding doors and windows

 • قرار دادن اتاق ها Placing rooms

 • قرار دادن پله ها Placing stairs

3. اضافه کردن کامپوننت ها 3. Adding Components

 • اضافه کردن طبقات Adding floors

 • افزودن سقف ها Adding ceilings

 • بارگیری خانواده ها Loading families

 • قرار دادن انواع خانواده ها Placing various family types

 • اضافه کردن چراغ ها Adding lights

 • به روز رسانی سریع مدل Quick model update

4. کار با Views 4. Working with Views

 • ایجاد برنامه زمانی Creating schedules

 • ایجاد ارتفاع داخلی Creating an interior elevation

 • ایجاد نماهای سه بعدی Creating 3D views

5. اسناد ساختمانی 5. Construction Documents

 • افزودن نماها Adding views

 • ابعاد نماها Dimensioning views

 • افزودن برچسب به نماها Adding tags to views

 • اضافه کردن یادداشت به نماها Adding notes to views

 • ایجاد جزئیات Creating details

6. راه حل ها 6. The Workarounds

 • ایجاد خانواده های سفارشی Creating custom families

 • افزودن اطلاعات سیستم Adding systems info

 • نمایش نماها Rendering views

 • قرار دادن سقف ها Placing roofs

نتیجه Conclusion

 • مراحل بعدی Next steps

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.