آموزش ارائه SketchUp: استفاده از V-Ray 2
3h 15m
44
Linkedin
14 آبان 1394
55,756
- از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می‌شود.)
دارد
دارد
Brian Bradley

https://donyad.com/d/da81

آموزش ارائه SketchUp: استفاده از V-Ray 2

SketchUp Rendering: Using V-Ray 2

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: V-Ray یک ارائه دهنده شخص ثالث بسیار محبوب و با کیفیت برای SketchUp است. با استفاده از V-Ray می توانید نور طبیعی ، دوربین ، بازتاب و مواد منتشر شده را به مدل ها و صحنه های SketchUp خود اضافه کنید. در این دوره برای نمایش همه این گزینه ها از یک صحنه قوس منفرد (یک تجسم معماری با عناصر داخلی و خارجی) استفاده خواهد شد. نویسنده برایان بردلی همه انواع نور V-Ray (از خورشید و آسمان تا کره) ، نقشه برداری تابش ، دوربین های فیزیکی ، مواد و کنترل کیفیت V-Ray را پوشش می دهد. در پایان دوره ، شما می دانید که چگونه از ویژگی های V-Ray استفاده کنید تا مدل های SketchUp خود را به بهترین شکل نشان دهید.

موضوعات شامل:
 • مکان یابی ابزارها و ویژگی های V-Ray
 • استفاده از موتور RT
 • ایجاد نور روز با V-Ray Sun و Sky
 • استفاده از نورپردازی مبتنی بر تصویر
 • کار با نقشه برداری تابش
 • مدیریت تصحیح دید در دوربین فیزیکی
 • تنظیم اثر عمق میدان
 • ایجاد و استفاده از مواد V-Ray
 • استفاده از نمونه گیری با نرخ ثابت
 • نقشه برداری رنگ
 • کار با پروکسی V-Ray


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

 • خوش آمدی Welcome

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using the exercise files

 • آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید What you should know before watching this course

 • یک کلمه در مورد HDRIs A word about HDRIs

1. آشنایی با V-ray 1. Introduction to V-Ray

 • یافتن ابزارها و ویژگی های V-Ray در UI: قسمت 1 Locating V-Ray tools and features in the UI: Part 1

 • یافتن ابزارها و ویژگی های V-Ray در UI: قسمت 2 Locating V-Ray tools and features in the UI: Part 2

 • درک گزینه گردش کار خطی Understanding the linear workflow option

 • با استفاده از موتور RT Using the RT Engine

 • بررسی اجمالی بافر قاب V-Ray V-Ray frame buffer overview

 • تاریخچه VFB را کنترل می کند VFB history controls

 • درک خردهفروشی ها Understanding subdivs

2. نورپردازی محل بالا 2. Lighting the Place Up

 • ایجاد نور طبیعی روز با V-Ray Sun و Sky Creating natural daylight with V-Ray Sun and Sky

 • V-ray Omni Light V-Ray Omni Light

 • نور مستطیل V-Ray V-Ray Rectangle Light

 • نور نقطه ای V-Ray V-Ray Spot Light

 • V-ray Dome Light V-Ray Dome Light

 • نور کروی V-Ray V-Ray Sphere Light

 • V-ray IES Light V-Ray IES Light

 • با استفاده از نورپردازی مبتنی بر تصویر Using image-based lighting

3. تندرست نور ما در اطراف 3. Bouncing Our Light Around

 • کار با نقشه برداری تابش: قسمت 1 Working with irradiance mapping: Part 1

 • کار با نقشه برداری تابش: قسمت 2 Working with irradiance mapping: Part 2

 • ایجاد یک راه حل کش آسان Creating a light cache solution

 • با استفاده از نیروی بی رحمانه Using brute force

4- کار با دوربین بدنی 4. Working with the Physical Camera

 • بررسی اجمالی دوربین فیزیکی V-Ray Overview of the V-Ray Physical Camera

 • درک کنترلهای مواجهه Understanding the exposure controls

 • رسیدگی به تصحیح دیدگاه Handling perspective correction

 • تنظیم عمق اثر میدانی Setting up a depth of field effect

5- دنیای مادی است 5. It's a Material World

 • آشنایی با مواد خاص با V-Ray: قسمت 1 Introduction to V-Ray-specific materials: Part 1

 • آشنایی با مواد خاص با V-Ray: قسمت 2 Introduction to V-Ray-specific materials: Part 2

 • ایجاد سطوح پراکنده Creating diffuse surfaces

 • بازتابی به کف Adding reflectivity to the floor

 • ایجاد لعاب Creating the glazing

 • اضافه کردن یک لیوان رنگی Adding a colored glass

 • ایستگاه از پیش تنظیم V-ray Express V-Ray Express presets

6. گروه کنترل کیفیت 6. The Quality Control Department

 • با استفاده از نمونه گیری نرخ ثابت Using fixed rate sampling

 • کار با موتور Adaptive DMC Working with the Adaptive DMC engine

 • کنترل نمونه بردار Adapterive Subdivision Controlling the Adaptive Subdivision sampler

 • رویکرد تنظیمات "جهانی" The "universal" settings approach

 • کنترل های نقشه برداری رنگ Color mapping controls

 • حالت ها Modes

 • کار با جابجایی Working with displacement

 • ایجاد جلوه های انسداد Creating occlusion effects

 • پراکسی های V-ray V-Ray proxies

نتیجه Conclusion

 • بعد چی؟ What's next?

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

Brian Bradley

هنرمند سه بعدی ، صاحب مشاغل برایان بردلی یک هنرمند سه بعدی و صاحب مشاغل خودآموخته است.

برایان از اواخر سال 1993 آزمایش نرم افزارهای خلاقانه و برنامه های سه بعدی را آغاز کرد و از خود پرسید که آیا می تواند با کار با چنین ابزارهای جالبی امرار معاش کند یا نه! تا سال 1998 وی تجارت چندرسانه ای خود را آغاز کرده بود ، و در پروژه هایی از آرم های پرنده گرفته تا طراحی گرافیکی برای لباس و وسایل نقلیه تا کل محصولات و پروژه های تجسم معماری کار می کرد.

برایان در حالی که ابزار تجارت خود را فرا گرفت ، مشتاقانه علاقه مند شد آگاهی از نیاز به آموزش کاملاً توضیح یافته و با کیفیت که بتواند ابزارهای نرم افزاری را برای هر کسی که می خواهد آنها را یاد بگیرد در دسترس و باز کند. در سال 2007 وی توجه شغل خانوادگی خود را به سمت آموزش تمام وقت ابزار طراحی و طراحی گرافیک که دوست دارد به دیگران معطوف کرد.