آموزش Zoho CRM - راهنمای نهایی Zoho CRM
5h 23m
41
Udemy
10 آبان 1397
4,819
3.9 از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
معمولا دارد
معمولا دارد (در صورت درخواست)

https://donyad.com/d/ab0c

آموزش Zoho CRM - راهنمای نهایی Zoho CRM

Zoho CRM - The Ultimate Guide on Zoho CRM

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: استاد Zoho CRM و افزایش بهره وری کسب و کار

آنچه خواهید آموخت

 • مدیریت ارتباط با مشتری و CRM Zoho
 • را بیاموزید فعال سازی حساب قیمت گذاری ، رابط کاربری ، کار با سفارش خرید فروشندگان ، کار با محصولات ، کار با کمپین ها را بفهمید
 • < span> کار با کتابهای قیمت ، کار با Leads ، کار با قیمت معاملات ، کار با فاکتورهای سفارش فروش ، پروژه های با فعالیتها را بیاموزید.

بخش 1 - 3 شامل خواندن اطلاعات ارائه دهنده به طور مستقیم از صفحات وب سایت Zoho - بی معنی است.

بخش های دیگر براساس نسخه های قدیمی Zoho CRM نسبت به نرم افزار فعلی ساخته شده اند و به طور مشابه به نظر می رسد مجری با کلیک روی پیوندهای تصادفی و خواندن آنچه در صفحه است ، شامل می شود. در بخش 3 مطالب خود را ارائه دهید - همچنین ممکن است به جای اتلاف وقت برای تماشای شخص دیگری ، آن را مرور کنید و آن را برای خود بخوانید.


سرفصل ها و درس ها

مطالب و مقدمه Contents and Introduction

 • مقدمه ای بر مدیریت ارتباط با مشتری Introduction to Customer Relationship Management

 • ویژگی های CRM CRM Features

بررسی اجمالی Overview

 • بررسی اجمالی Zoho CRM Overview of Zoho CRM

 • یکپارچه سازی برنامه ZOHO ZOHO App Integration

قیمت گذاری و فعال سازی Pricing and Activation

 • قیمت ZOHO CRM Pricing of ZOHO CRM

 • فعال سازی حساب ZOHO CRM Account Activation ZOHO CRM

رابط کاربر User Interface

 • رابط کاربری را بیاموزید Learn the User Interface

 • بیاموزید رابط کاربری ادامه دارد Learn the User Interface Continues

 • ماژول سفارشی سازی Customization Module

 • لیست ماژول ها List of Modules

 • ایجاد ماژول ها Creating Modules

 • تنظیمات ایمیل Email Settings

 • گروه تب Tab Group

 • قوانین گردش کار Work Flow Rules

 • قوانین تعیین سرب Lead Assignment Rules

حساب ها و مخاطبین ، فروشندگان و سفارش خرید Accounts and Contacts,Vendors and Purchase Order

 • کار با حساب ها Working with Accounts

 • کار با مخاطبین Working with Contacts

 • فروشندگان و سفارش خرید Vendors and Purchase Order

 • مخاطبین ایجاد کنید Create Contacts

محصولات و کمپین ها Products and Campaigns

 • کار با محصولات Working with Products

 • اطلاعات سهام Stock Information

 • کار با کمپین ها Working with Campaigns

 • کار با کمپین ها ادامه دارد Working with Campaigns Continues

قیمت کتاب و سرنخ Price Books and Leads

 • کار با Book Price Working with Price Books

 • ایجاد محصولات Creating Products

 • کار با Leads Working with Leads

 • نقل قول ایجاد کنید Create Quote

معاملات و قیمت ها ، سفارش و فاکتورها Deals and Quotes,Order and Invoices

 • کار با معاملات و قیمت ها Working with Deals and Quotes

 • ایجاد نقل قول و وظیفه Creating Quotes and Task

 • سفارش فروش Sales Order

 • ایجاد فاکتورها Creating Invoices

فعالیت ها و پروژه ها ، موارد و راه حل ها Activities and Projects,Cases and Solutions

 • فعالیت ها و پروژه ها Activities and Projects

 • فعالیت ها و پروژه ها ادامه دارد Activities and Projects Continues

 • موارد و راه حل ها Cases and Solutions

 • اطلاعات مورد Case Information

داشبورد ، گزارش ها و پیش بینی ها Dashboards,Reports and Forecasts

 • داشبورد CRM CRM Dashboards

 • داشبورد محصولات Product Dashboards

 • گزارش های CRM CRM Reports

 • فروش بر اساس وضعیت Sales Leads by Status

 • پیش بینی های CRM CRM Forecasts

خلاصه پیش بینی ها Forecasts Summary

 • خلاصه پیش بینی ها Forecasts Summary

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

SkillTech Academy India

آکادمی SkillTech ، یک شرکت مستقر در هند ، یک خالق متخصص ، ناشر و توزیع کننده دوره های با کیفیت بالا است. ما دوره های آنلاین را به طور انحصاری در Udemy ارائه می دهیم زیرا معتقدیم که Udemy بهترین بستر آموزش الکترونیکی را دارد. ما معتقدیم که یک شکاف بزرگ بین دانشگاهیان و صنعت عملی وجود دارد و ما سعی می کنیم این شکاف را از طریق برنامه های مهارت محور خود پر کنیم. ما چندین سال است که در این منطقه از کالج ها و دانشگاه ها بازدید می کنیم و دانشجویان را در مورد آموزش های عملی واقعی آموزش می دهیم. این تجربه در دوره های آنلاین ما شکل گرفته است و ما ارائه طیف گسترده ای از دوره های با کیفیت بالا را که عملی عملی هستند آغاز کرده ایم. ما متخصصان برجسته را گرد هم می آوریم تا بتوانید از بهترین ها بیاموزید. دوره ها توسط مربیان و متخصصان آموزش دیده از صنعت ایجاد می شود. بسیاری از افراد برای توسعه و بهبود مهارت ها به دوره ها و منابع آکادمی SkillTech اعتماد دارند. تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی واقعی است.