آموزش Accounter Live - بر نرم افزار حسابداری تسلط پیدا کنید
5h
39
Udemy
-
3,378
- از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
معمولا دارد
معمولا دارد (در صورت درخواست)

https://donyad.com/d/4f74

آموزش Accounter Live - بر نرم افزار حسابداری تسلط پیدا کنید

Accounter Live - Master the Accounting Software

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: با استفاده از Accounter Live برای همه حسابداری ، فاکتور فروش ، پیگیری خرید و پیگیری حساب بانکی آشنا شوید.

این دوره به شما کمک می کند تا تجارت و امور مالی خود را به روشی بیشتر مدیریت کرده و قدرت مالی را برای تجارت خود افزایش دهید. به طور خلاصه A-Z استفاده از Accounter Live را برای همه حسابداری ، فاکتور فروش ، پیگیری خرید ، پیگیری حساب بانکی یاد خواهید گرفت. این دوره برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و حسابداری و کارمندان شرکت هایی است که می خواهند در مورد حسابداری با نرم افزار قدرتمند مبتنی بر SAAS حسابداری و فاکتور Accounter Live آشنا شوند. این ابزار در رسیدگی به فرآیندهای حسابداری روزانه مانند ایجاد مطالب مجله ، برگه های درآمد ، ترازنامه کمک می کند. همچنین می توانید از Accounter Live برای ایجاد فاکتور ، فاکتور نگهدارنده و سفارش فروش برای مشتریان استفاده کنید. همچنین می توانید کتاب های حساب بانکی خود را با Accounter Live به روز کنید و حساب بانکی را پیگیری کنید. مباحث ما در Accounter زنده دوره تحت پوشش مفاهیم ابر حسابداری، حسابداری مفاهیم، رابط کاربری، شرکت، فروشنده، موجودی، مشتری، بانکداری، مالیات، حسابداری، حقوق و دستمزد و گزارش.

در

آنچه خواهید آموخت

 • درباره رابط کاربری ، شرکت ، فروشنده ، موجودی کالا ، مشتری ، بانکداری ، مالیات ، حسابداری ، حقوق و دستمزد و گزارشات اطلاعات کسب کنید.
 • این دوره در پرداختن به روندهای حسابداری روزانه مانند ایجاد مجلات ، برگه های درآمد ، ترازنامه
 • کمک خواهد کرد. این دوره به شما کمک می کند تا تجارت و امور مالی خود را به روشی بیشتر مدیریت کرده و قدرت مالی را برای تجارت خود افزایش دهید
 • با استفاده از Accounter Live برای همه حسابداری ، فاکتور فروش ، پیگیری خرید ، پیگیری حساب بانکی A-Z آشنا خواهید شد

آیا شرایط یا پیش نیازهای دوره وجود دارد؟

 • دانش تئوری حسابداری اساسی
 • مفهوم حسابداری و نرم افزار مبتنی بر ابر به عنوان یک سرویس باید واضح باشد.

این دوره برای چه کسانی است:

 • دانشجویان مدیریت بازرگانی
 • دانشجویان حسابداری
 • حرفه ای های MBA
 • حرفه ای حسابداری
 • صاحبان مشاغل


سرفصل ها و درس ها

بخش 1: مقدمه Section 1: Introduction

 • 1. آشنایی با حسابدار زنده 1. Introduction to Accounter Live

بخش 2: مفاهیم حسابداری Section 2: Accounting Concepts

 • 2. حسابداری ابری 2. Cloud Accounting

 • 3. مفاهیم حسابداری 3. Accounting Concepts

 • 4. مفاهیم حسابداری ادامه دارد 4. Accounting Concepts Continues

بخش 3: رابط کاربری Section 3: User Interface

 • 5. رابط کاربری 5. User Interface

 • 6. کار روی تنظیمات شرکت 6. Working on Company Settings

 • 7. تنظیم حساب 7. Set Up Account

 • 8. یک شرکت جدید ایجاد کنید 8. Create New Company

 • 9. از کاربران دعوت کنید 9. Invite Users

 • 10. نمونه کاربر ایالات متحده 10. Sample US User

 • 11. مارک فاکتور 11. Invoice Branding

 • 12. مارک فاکتور ادامه دارد 12. Invoice Branding Continues

بخش 4: شرکت و فروشنده Section 4: Company and Vendor

 • 13. حسابدار زنده - شرکت 13. Accounter Live - Company

 • 14. لیست پرداخت پرداخت 14. Pay Run List

 • 15. حسابدار زنده - فروشنده 15. Accounter Live - Vendor

 • 16. گروه فروشنده را اضافه کنید 16. Add Vendor Group

بخش 5: موجودی کالا Section 5: Inventory

 • 17. حسابدار زنده - موجودی 17. Accounter Live - Inventory

 • 18. موجودی زنده حسابدار ادامه دارد 18. Accounter Live Inventory Continues

 • 19. لیست انبار 19. Warehouse List

 • 20. مرکز موجودی کالا 20. Inventory Center

بخش 6: مشتری Section 6: Client

 • 21. حسابدار زنده - مشتری 21. Accounter Live - Client

 • 22. نحوه افزودن مشتری 22. How to Add Client

 • 23. کار روی فاکتور 23. Working on Invoice

 • 24. مرکز مشتری 24. Client Center

 • 25. افزودن پرداخت و بازپرداخت مشتری 25. Adding Payment and Client Refund

بخش 7: بانک و مالیات Section 7: Banking and Tax

 • 26. حسابدار بانکداری زنده 26. Accounter Live Banking

 • 27. حسابداری بانکداری زنده ادامه دارد 27. Accounter Live Banking Continues

 • 28. مالیات زنده حسابدار 28. Accounter Live Tax

 • 29. لیست موارد مالیاتی 29. Tax Items List

بخش 8: حسابداری و حقوق و دستمزد Section 8: Accounting and Payroll

 • 30. مرکز معاملات 30. Transaction Center

 • 31. فروش نقدی را مشاهده کنید 31. View Cash Sales

 • 32. لیست حساب 32. Account List

 • 33. ورود به مجله 33. Journal Entry

 • 34. حقوق و دستمزد زنده حسابدار 34. Accounter Live Payroll

 • 35. لیست کارمندان 35. Employee List

بخش 9: گزارش ها Section 9: Reports

 • 36. گزارش های زنده حسابدار 36. Accounter Live Reports

 • 37. گزارش های زنده حسابدار ادامه دارد 37. Accounter Live Reports Continues

 • 38. خریدهای خلاصه کلاس 38. Purchases By Class Summary

بخش 10: نتیجه گیری Section 10: Conclusion

 • 39. نتیجه گیری 39. Conclusion

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

SkillTech Academy India

آکادمی SkillTech ، یک شرکت مستقر در هند ، یک خالق متخصص ، ناشر و توزیع کننده دوره های با کیفیت بالا است. ما دوره های آنلاین را به طور انحصاری در Udemy ارائه می دهیم زیرا معتقدیم که Udemy بهترین بستر آموزش الکترونیکی را دارد. ما معتقدیم که یک شکاف بزرگ بین دانشگاهیان و صنعت عملی وجود دارد و ما سعی می کنیم این شکاف را از طریق برنامه های مهارت محور خود پر کنیم. ما چندین سال است که در این منطقه از کالج ها و دانشگاه ها بازدید می کنیم و دانشجویان را در مورد آموزش های عملی واقعی آموزش می دهیم. این تجربه در دوره های آنلاین ما شکل گرفته است و ما ارائه طیف گسترده ای از دوره های با کیفیت بالا را که عملی عملی هستند آغاز کرده ایم. ما متخصصان برجسته را گرد هم می آوریم تا بتوانید از بهترین ها بیاموزید. دوره ها توسط مربیان و متخصصان آموزش دیده از صنعت ایجاد می شود. بسیاری از افراد برای توسعه و بهبود مهارت ها به دوره ها و منابع آکادمی SkillTech اعتماد دارند. تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی واقعی است.