آموزش تنظیم انتظارات در پروژه های علوم داده
0h 43m
1
Pluralsight
22 اسفند 1398
-
از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
دارد
دارد (در صورت درخواست)(در حال تست)
WIA

https://donyad.com/d/e04d

آموزش تنظیم انتظارات در پروژه های علوم داده

Setting Expectations on Data Science Projects

تعیین انتظارات درباره پروژه های علوم داده با کاتلین مالئی در کنفرانس زنان 2019 در تجزیه و تحلیل. تنظیم انتظارات در مورد پروژه های علوم داده با کاتلین مالئی در کنفرانس زنان در تجزیه و تحلیل 2019.


سرفصل ها و درس ها

تنظیم انتظارات در پروژه های علمی داده ها Setting Expectations on Data Science Projects

  • تنظیم انتظارات در پروژه های علوم داده Setting Expectations on Data Science Projects

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

WIA

زنان در Analytics دید زنان را که در فضای تجزیه و تحلیل تأثیر می گذارند افزایش می دهند و بستری را برای زنان فراهم می کنند تا بتوانند مکالمات پیرامون پیشرفت تحقیقات تحلیلی ، توسعه و کاربردها را هدایت کنند.