آموزش PHP: دسترسی به پایگاه های داده با PDO و MySQLi
3h 47m
47
Lynda & Linkedin
16 تیر 1393
130,163
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
دارد
دارد (در صورت درخواست)(در حال تست)
David Powers

https://donyad.com/d/99e4

آموزش PHP: دسترسی به پایگاه های داده با PDO و MySQLi

PHP: Accessing Databases with PDO and MySQLi

اکنون که PHP از قابلیت های شی گرا برخوردار است ، بهترین روش برای دستیابی به پایگاه های داده با استفاده از PDO (PHP Data Objects) و MySQLi است. این روش ها کدی در پایگاه داده خنثی تولید می کنند که با بیش از ده سیستم از جمله MySQL ، SQL Server ، PostgreSQL و SQLite کار می کند. بیاموزید که چگونه از PDO و MySQLi برای انجام عملیات اصلی انتخاب ، درج ، به روزرسانی و حذف استفاده کنید. بهبود امنیت با بیانیه های آماده شده و از تراکنش ها برای اجرای همزمان چندین درخواست استفاده کنید. نویسنده دیوید پاورز همچنین موضوعات پیشرفته مانند نمونه سازی اشیا custom سفارشی را پوشش می دهد و PDO را با MySQLi مقایسه می کند تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام روش مناسب شماست.

موضوعات شامل:
 • اتصال به پایگاه داده با PDO یا MySQLi
 • واکشی مجموعه نتیجه
 • اجرای س quالات ساده غیر SELECT
 • پاکسازی ورودی کاربر
 • مقادیر ورودی و خروجی اتصال
 • انتقال آرایه ای از مقادیر به روش () execute
 • کار با روشهای پیشرفته واکشی PDO
 • اجرای معامله MySQLi
 • آزاد کردن منابعی که دیگر نیازی نیست
 • ارسال درخواستهای متعدد
 • ایجاد نمونه ای از یک کلاس از مجموعه نتایج


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

 • خوش آمدی Welcome

 • آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید What you should know before watching this course

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using the exercise files

 • تنظیم مجوزهای SQLite Setting SQLite permissions

 • آغازگر سریع در استفاده از اشیاء PHP A quick primer on using PHP objects

1. چرا از PHP شی گرا برای دسترسی به یک پایگاه داده استفاده می کنیم؟ 1. Why Use Object-Oriented PHP to Access a Database?

 • بررسی اجمالی API پایگاه داده PHP Overview of PHP database APIs

 • با استفاده از عبارات آماده شده Using prepared statements

 • با استفاده از معاملات Using transactions

2. مبانی داده های PHP (PDO) 2. PHP Data Object (PDO) Basics

 • ایجاد نام منبع بانک اطلاعات Creating a database source name

 • اتصال به یک پایگاه داده با PDO Connecting to a database with PDO

 • حلقه مستقیم روی یک سؤال SELECT Looping directly over a SELECT query

 • واکشی مجموعه نتایج Fetching a result set

 • یافتن تعداد نتایج حاصل از پرس و جو SELECT Finding the number of results from a SELECT query

 • بررسی اینکه آیا یک سؤال SELECT حاوی نتایج است Checking if a SELECT query contains results

 • اجرای نمایش داده شدگان غیر SELECT Executing simple non-SELECT queries

 • دریافت پیام های خطا Getting error messages

 • با استفاده از روش نقل قول () برای سالم سازی ورودی کاربر Using the quote() method to sanitize user input

3. بیانیه ها و معاملات آماده شده PDO 3. PDO-Prepared Statements and Transactions

 • مقادیر ورودی و خروجی صحافی Binding input and output values

 • با استفاده از پارامترهای نامگذاری شده Using named parameters

 • استفاده از علامت سؤال به عنوان متغیرهایی ناشناس Using question marks as anonymous placeholders

 • انتقال مجموعه ای از مقادیر به روش اجرای () Passing an array of values to the execute() method

 • نتایج اتصال به متغیرها Binding results to variables

 • اجرای معامله Executing a transaction

 • قبل از اجرای درخواست دیگر ، مکان نما را ببندید Closing the cursor before running another query

4- روش های پیشرفته واکشی PDO 4. Advanced PDO Fetch Methods

 • تولید یک آرایه از یک جفت ستون Generating an array from a pair of columns

 • تنظیم ویژگی های یک شی موجود با نتیجه پایگاه داده Setting an existing object's properties with a database result

 • ایجاد نمونه ای از کلاس خاص با یک نتیجه دیتابیس Creating an instance of a specific class with a database result

 • استفاده مجدد از مجموعه نتایج Reusing a result set

مبانی بهبود یافته MySQL 5. MySQL Improved Basics

 • اتصال به یک پایگاه داده با MySQLi Connecting to a database with MySQLi

 • تنظیم کاراکتر Setting the character set

 • ارسال یک سؤال SELECT و دریافت تعداد نتایج Submitting a SELECT query and getting the number of results

 • نتیجه گرفتن Fetching the result

 • برگرداندن نتیجه برای استفاده مجدد Rewinding the result for reuse

 • رسیدگی به نمایش داده شدگان غیر SELECT Handling non-SELECT queries

 • دریافت پیام های خطا Getting error messages

 • ضد عفونی کردن ورودی کاربر با real_escape_string () Sanitizing user input with real_escape_string()

6. بیانیه ها و معاملات آماده شده MySQLi 6. MySQLi Prepared Statements and Transactions

 • ابتکار و تهیه بیانیه Initializing and preparing a statement

 • پارامترهای صحافی و اجرای بیانیه تهیه شده Binding parameters and executing a prepared statement

 • متغیرهای خروجی صحافی Binding output variables

 • اجرای معامله MySQLi Executing a MySQLi transaction

 • برخورد با "دستورات خارج از همگام سازی" در بیانیه های آماده شده Dealing with "commands out of sync" in prepared statements

7. غواصی عمیق تر به MySQLi 7. Diving Deeper into MySQLi

 • نمایش داده شد بافر و بدون اشکال Buffered and unbuffered queries

 • استفاده از real_query () Using real_query()

 • آزاد کردن منابعی که دیگر لازم نیست Freeing resources that are no longer needed

 • ارسال چندین سؤال Submitting multiple queries

 • ایجاد نمونه ای از کلاس از مجموعه نتایج Creating an instance of a class from a result set

نتیجه Conclusion

 • PDO و MySQLi با هم مقایسه کردند PDO and MySQLi compared

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

David Powers

دیوید پاورز از سال 1994 وب سایت ها را توسعه داده و از سال 2003 كتاب هایی درباره توسعه وب نوشت. او یک مربی Adobe Community Professional و Adobe Certified برای Dreamweaver است. اغلب اوقات در انجمن های Dreamweaver و مرکز توسعه Adobe که در بسیاری از آموزش ها و فیلم های آموزشی محبوب به او کمک و مشاوره می دهند ، می آموزید. او همچنین از مسافرت و گرفتن عکس بسیار لذت می برد. به وب سایت وی به آدرس http://foundationphp.com/ مراجعه کنید.