آموزش با استفاده از VueJS ، Vuex و VueRouter برنامه های تعاملی ایجاد کنید
6.5h
51
Udemy
-
22,122
- از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
معمولا دارد
معمولا دارد (در صورت درخواست)

https://donyad.com/d/8dd4

آموزش با استفاده از VueJS ، Vuex و VueRouter برنامه های تعاملی ایجاد کنید

Build Interactive Apps using VueJS, Vuex and VueRouter

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: استاد Vue JS باشید تا با انیمیشن ها و انتقال ها ، برنامه شما را زیباتر کند. برنامه های وب تعاملی ایجاد کنید

این آموزش شامل موارد زیر است: VueJS چیست و چرا از آن استفاده می کنید؟ ، تنظیم پروژه ما ، مبانی Vue js ، مبانی (شامل نحو اصلی ، درک الگوها ، دستورالعمل ها و غیره) ، تعامل با DOM (لیست های رندر ، عناصر متصل/جداشونده مشروط) ، شنوندگان رویداد Vue ، استفاده از مonلفه ها ، اتصال به فرم ورودی ها ، همه چیز در مورد بخشنامه ها ، فیلترها و مخلوط ها ، نحوه زیبا سازی برنامه شما با انیمیشن ها و انتقال ها ، نحوه ایجاد یک برنامه کاربردی جذاب تک صفحه ای (SPA) با مسیریابی ، چگونگی بهبود مدیریت کشور با استفاده از Vuex و ساخت نمونه کارهای شخصی خود با استفاده از vue.js. Vue یک چارچوب مترقی برای ایجاد رابط های کاربری است. این رابط رئوس مطالب ساختاری را برای برنامه های وب تعاملی ارائه می دهد. بیایید آموزش Vue.js را بگذرانیم تا درباره نحوه کار و آنچه می تواند به ما ارائه دهد بیاموزیم.


آنچه خواهید آموخت

 • مبانی Master Vue js ، مبانی اصلی شامل نحو اصلی ، درک الگوها ، دستورالعمل ها و غیره
 • بدانید تعامل با DOM (ارائه لیست، مشروط اتصال/جدا عناصر)، لانگ وو رویداد شنونده، با استفاده از مؤلفه کنید
 • در بیاموزید که با انیمیشن ها و انتقال ها برنامه خود را زیباتر کنید
 • بیاموزید که با Routing
یک برنامه کاربردی عالی تک صفحه ای (SPA) عالی ایجاد کنید

آیا شرایط یا پیش نیازهای دوره وجود دارد؟

 • دانش جاوا اسکریپت لازم است
 • دانش ES6 یک امتیاز مثبت است ، لازم نیست
 • دانش پایه HTML و CSS در طول دوره
فرض می شود

این دوره برای چه کسانی است:

 • دانش آموزان
 • آزمایش کنندگان امنیت وب سایت
 • حرفه ای ها
 • طراحان وب سایت


سرفصل ها و درس ها

بخش 1: مقدمه Section 1: Introduction

 • 1. مقدمه ای بر Vue Js 1. Introduction to Vue Js

 • 2. اولین مثال در Vue Js 2. First Example in Vue Js

بخش 2: تعامل Dom Section 2: Interacting Dom

 • 3. تعامل دامنه در Vue 3. Dom Interaction in Vue

بخش 3: مدیریت رویداد و اصلاح کننده آن Section 3: Event Handling and Modifier

 • 4. کار با Event Handling در Vue Js 4. Working with Event Handling in Vue Js

 • 5. نمونه ای از دست زدن به رویداد 5. Example of Event Handling

بخش 4: محاسبه مدل V Section 4: Computing the V-model

 • 6. محاسبه مدل V 6. Computing the V-model

 • 7. محاسبه مدل V ادامه دارد 7. Computing the V-model Continues

بخش 5: ارائه Section 5: Rendering

 • 8. V Bind و V در روش کوتاه نوشتاری 8. V Bind and V on Shorthand Method

 • 9. ارائه مشروط در Vue Js 9. Conditional Rendering in Vue Js

 • 10. ارائه مشروط در Vue Js ادامه دارد 10. Conditional Rendering in Vue Js Continues

 • 11. فهرست ارائه در Vue Js 11. List Rendering in in Vue Js

 • 12- نمونه ای از رندر لیست 12. Example of List Rendering

بخش 6: انتساب Section 6: Assignment

 • 13. نمونه Vue JS 13. Example of Vue JS

 • 14. مثال حل Vue Js 14. Example Solution of Vue Js

 • 15. فرم اتصال و مثال آن در Vue Js 15. Form Binding and its Example in Vue Js

بخش 7: نمونه Section 7: Instance

 • 16. Mount و موارد در Vue JS 16. Mount and Instances in Vue JS

 • 17. نمونه کوه در Vue Js 17. Example of Mount in Vue Js

بخش 8: نصب Vue Cli Section 8: Vue Cli installation

 • 18. رابط خط فرمان (CLI) در Vue Js 18. Command Line Interface(CLI) in Vue Js

 • 19. اطلاعات بیشتر در مورد رابط خط فرمان 19. More on Command Line Interface

بخش 9: م Compلفه Section 9: Component

 • 20. کار با کامپوننت در Vue Js 20. Work with Component in Vue Js

 • 21. مثال مonلفه در Vue JS 21. Component Example in Vue JS

 • 22. م Globalلفه جهانی و خصوصی در Vue JS 22. Global and Private Component in Vue JS

 • 23. ساختار فهرست کامپوننت ها 23. Component Directory Structure

 • 24. مثالی از فهرست کامپوننت ها 24. Example of Component Directory

بخش 10: بخشنامه Section 10: Directive

 • 25. دستورالعمل در Vue CLI 25. Directive in Vue CLI

 • 26. دستورالعمل در Vue CLI ادامه دارد 26. Directive in Vue CLI Continues

بخش 11: فیلترها و مخلوط ها Section 11: Filters and Mixins

 • 27. فیلترها در Vue Js 27. Filters in Vue Js

 • 28. میکسین ها در Vue Js 28. Mixins in Vue Js

 • 29. Mixins در Vue Js ادامه دارد 29. Mixins in Vue Js Continues

بخش 12: به اشتراک گذاری داده های ملفه Section 12: Component Data Sharing

 • 30. به اشتراک گذاری داده های مonلفه در Vue Js 30. Component Data Sharing in Vue Js

 • 31. والدین کودک در Vue Js 31. Child Parent in Vue Js

 • 32. مonلفه اشتراک داده های خواهر و برادر در Vue Js 32. Sibling Data Sharing Component in Vue Js

بخش 13: شکاف و زنده نگه دارید Section 13: Slot and Keep Alive

 • 33. م Slلفه اسلات در Vue Js 33. Slot Component in Vue Js

 • 34. جزon زنده را نگه دارید 34. Keep Alive Component

بخش 14: انیمیشن و منابع Section 14: Animation and Resource

 • 35. روند انیمیشن در Vue JS 35. Animation Process in Vue JS

 • 36. قلاب های اسکریپت جاوا 36. Java Script Hooks

 • 37. منبع ویو 37. Vue Resource

 • 38. اطلاعات بیشتر در مورد Vue Resource 38. More on Vue Resource

بخش 15: منبع Section 15: Resource

 • 39. قلاب های جاوا اسکریپت ادامه دارد 39. Javascript Hooks Continues

 • 40. نمونه پروژه منابع Vue 40. Sample Vue Resource Project

بخش 16: مسیریابی Vue Section 16: Vue Routing

 • 41. درک Vue Router 41. Understanding Vue Router

 • 42. ایجاد مسیر جدید 42. Creating New Path

بخش 17: نمونه کارها مسیریابی Vue Section 17: Vue Routing Portfolio

 • 43. کد در پروژه نمونه کارها 43. Codes in Portfolio Project

 • 44. مسیریابی لینک به نمونه کارها 44. Routing Link to Portfolio

بخش 18: صفحه تماس با نمونه کارها Section 18: Portfolio Contact Page

 • 45. مجموعه فیلد برای صفحه تماس 45. Field Set for Contact Page

 • 46. ایجاد نمونه کارها 46. Building up Portfolio

 • 47. درک صفحه درباره ما 47. Understanding the About Us Page

 • 48. تعریف صفحه اصلی یا صفحه نمونه کارها 48. Defining the Home or the Portfolio Page

 • 49. فصل استقرار اوراق بهادار 49. Chapter on Portfolio Deployment

بخش 19: Vuex Section 19: Vuex

 • 50. هدف استفاده از Vuex 50. Purpose of Using Vuex

 • 51. عملکرد اساسی فروشگاه 51. Basic Store Functionality

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

SkillTech Academy India

آکادمی SkillTech ، یک شرکت مستقر در هند ، یک خالق متخصص ، ناشر و توزیع کننده دوره های با کیفیت بالا است. ما دوره های آنلاین را به طور انحصاری در Udemy ارائه می دهیم زیرا معتقدیم که Udemy بهترین بستر آموزش الکترونیکی را دارد. ما معتقدیم که یک شکاف بزرگ بین دانشگاهیان و صنعت عملی وجود دارد و ما سعی می کنیم این شکاف را از طریق برنامه های مهارت محور خود پر کنیم. ما چندین سال است که در این منطقه از کالج ها و دانشگاه ها بازدید می کنیم و دانشجویان را در مورد آموزش های عملی واقعی آموزش می دهیم. این تجربه در دوره های آنلاین ما شکل گرفته است و ما ارائه طیف گسترده ای از دوره های با کیفیت بالا را که عملی عملی هستند آغاز کرده ایم. ما متخصصان برجسته را گرد هم می آوریم تا بتوانید از بهترین ها بیاموزید. دوره ها توسط مربیان و متخصصان آموزش دیده از صنعت ایجاد می شود. بسیاری از افراد برای توسعه و بهبود مهارت ها به دوره ها و منابع آکادمی SkillTech اعتماد دارند. تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی واقعی است.