Andrii Piatakha

بنیانگذار و مدیر عامل شرکت IT-Bulls ، بنیانگذار بستر Learn-IT بنیانگذار و مدیر عامل شرکت IT-Bulls. خالق برنامه موبایل Learn-IT برای افرادی که می خواهند آماده مصاحبه و یادگیری جاوا شوند. مدرس با 4+ سال تجربه. مربی کلیدی جاوا در شرکت های برون سپاری. Andrii کمک می کند تا مهندسان نرم افزار جاوا را از صفر تا تعیین تکلیف اول به آنها آموزش دهد. دوره جاوا وی برای آموزش افرادی با دانش برنامه نویسی صفر استفاده می شود تا آنها را برای کار واقعی در شرکت های مختلف آماده کند. هنگامی که دوره های Andrii را می گذرانید می توانید مطمئن باشید که چیزهای درست را در کمترین زمان ممکن به روش صحیح فرا خواهید گرفت. تمام دوره های Andrii توسط داستان و موفقیت دانشجویان ثابت می شود. در گذشته همه مدرسان برنامه نویس حرفه ای نبودند. تجربه مهندسی زیاد به آندری اجازه داد تا شرکت IT خود را اداره کند. در طول تدریس ، آندری توجه دانش آموزان را فقط به مهمترین موارد متمرکز می کند.

آموزش جاوا از صفر تا شغل اول: قسمت 1 - مبانی جاوا ، OOP ، Git

Java from Zero to First Job: Part 1 - Java Basics, OOP, Git

جاوا را از ابتدا یاد بگیرید و مهندس نرم افزار جاوا شوید: اصول جاوا ، OOP ، س Interالات مصاحبه ، Git


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 10h 36m

آموزش برنامه نویسی شی گرا - از مبانی تا پیشرفت (جاوا)

Object Oriented Programming - From Basics to Advance (Java)


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 2h 40m

آموزش حرکت از مبانی به پیشرفته: راهنمای عملی برای توسعه دهندگان

Git from Basics to Advanced: Practical Guide for Developers

Git را از اصول ابتدایی تا سطح پیشرفته یاد بگیرید. در طول دوره ما پروژه خود را ایجاد خواهیم کرد که با Git مدیریت خواهیم کرد


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 3h 29m

آموزش برنامه نویسی عملکردی + Lambdas ، منابع منابع ، جریان ها

Functional Programming + Lambdas, Method References, Streams

با برنامه نویسی کاربردی ، توابع lambda ، منابع متد و Stream API ، ویژگی های شگفت انگیز را در جاوا بیاموزید


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 2h 0m

آموزش Java Java Framework + Generics ، Lambdas & Stream API

Java Collections Framework + Generics, Lambdas & Stream API

با تمرینات عملی ، چارچوب مجموعه های جاوا را از ابتدا تا سطح PRO بیاموزید


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 5h 22m

آموزش توسعه Microsoft SQL Server برای همه!

Microsoft SQL Server Development for Everyone!

با استفاده از Microsoft SQL Server 2017 ، اصول طراحی ، توسعه و سerال کردن پایگاه داده را بیاموزید


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 6h 1m

آموزش

C# Console and Windows Forms Development with LINQ & ADO.NET


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 13h 12m

آموزش توسعه وب مدرن PHP با/MySQL ، GitHub و Heroku

Modern PHP Web Development w/ MySQL, GitHub & Heroku

آموزش توسعه برنامه های تحت وب مبتنی بر داده با استفاده از PHP و MySQL ، مدیریت آنها با GitHub و استقرار در Heroku


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 12h 14m

آموزش واحد 5 ، Mockito ، PowerMock ، TDD ، BDD و ATTD

JUnit 5, Mockito, PowerMock, TDD, BDD & ATTD

کتابخانه های JUnit 5 (JUpiter) + را برای تست واحد و یکپارچه سازی از ابتدا همراه با توسعه تست محور یاد بگیرید


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 3h 37m

آموزش سلنیوم در جاوا - چارچوب اتوماسیون تست ساده را تنظیم کنید

Selenium in Java - Setup Simple Test Automation Framework

یادگیری سلنیوم از ابتدا و ساخت چارچوب اتوماسیون تست با حداقل مجموعه ابزار: جاوا، Gradle، Junit، Selenium


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 3h 12m

آموزش معماری نرم افزار و طراحی کد پاک در OOP

Software Architecture and Clean Code Design in OOP

یادگیری الگوهای طراحی و اصول برای برنامه نویسی شی گرا برای ساخت نرم افزار خود را مقیاس پذیر و آسان برای حفظ


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 3h 26m

آموزش سلنیوم در C # - چارچوب اتوماسیون تست ساده را تنظیم کنید

Selenium in C# - Setup Simple Test Automation Framework

سلنیوم را از ابتدا بیاموزید و چارچوب اتوماسیون تست را با حداقل مجموعه ابزارها بسازید: C # ، NuGet ، NUnit ، سلنیوم


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 3h 46m

آموزش ASP.Net MVC و Entity Framework (ابتدا پایگاه داده) را بیاموزید

Learn ASP.Net MVC and Entity Framework (Database First)

با ساخت یک سیستم مدیریت مدار کوچک اما کاربردی ، اصول ASP.NET MVC و Entity Framework را بیاموزید.


Andrii Piatakha Andrii Piatakha
زمان دوره: 6h 17m