Kumail Raza

توسعه دهنده BI | مربی | تسهیل کننده من یک توسعه دهنده BI هستم | مربی | فارغ التحصیل تسهیل گر در امور بازرگانی و علوم کامپیوتر. دارای گواهینامه آمار ، تجزیه و تحلیل داده ها ، یادگیری ماشین و تجسم. من ضمن تعیین شناسایی KPI ها در فرآیند و چگونگی تأثیر آن بر استراتژی کلی کسب و کار ، از تصمیم مبتنی بر داده ، مشاوره ، ایجاد ، پیاده سازی و خودکارسازی استراتژی های داده و تجزیه و تحلیل داده ها پشتیبانی کرده ام. Blogger در Microsoft Power BI Community تجربه عملی (سطح متوسط و پیشرفته) در استفاده از ابزارهای زیر ؛ هوش تجاری | تجزیه و تحلیل: Microsoft Azure Machine Learning Studio، Microsoft Power BI، Mode Analytics، Microsoft Excel / Google Spreadsheet، Python (Pandas، Openpyxl، matplotlib)

آموزش مبانی بیان تجزیه و تحلیل داده ها DAX

Fundamentals of Data Analysis Expression DAX

تجزیه و تحلیل داده ها توابع DAX ، مثالها و موارد استفاده


Kumail Raza Kumail Raza
زمان دوره: 1h 19m

آموزش تزئین کنندگان - نقطه عطفی برای هر برنامه نویس جدی پایتون

Decorators - A milestone for any serious python programmer

بحث در مورد تزئین کنندگان پایتون به روشی ساده ، قابل فهم و کمک به بحث مبتنی بر داستان و مثالهایی


Kumail Raza Kumail Raza
زمان دوره: 47m

آموزش کلاس Google برای مربیان و دانشجویان

Google Classroom for Educators and Students

ویژگی های سیستم عامل آموزش و یادگیری آنلاین


Kumail Raza Kumail Raza
زمان دوره: 40m

آموزش انواع داده در پایتون - مبانی برنامه نویسی در پایتون

Data Types in Python - Fundamentals of Programming in Python

معرفی زبان برنامه نویسی پایتون. انواع داده های پایتون شامل لیست ، Tuple ، Sets و فرهنگ لغت.


Kumail Raza Kumail Raza
زمان دوره: 1h 1m

آموزش Flow Controls - مبانی برنامه نویسی در پایتون

Flow Controls - Fundamentals of Programming in Python


Kumail Raza Kumail Raza
زمان دوره: 29m

آموزش ژنراتور - نقطه عطفی برای هر برنامه جدی پایتون

Generator - A milestone for any serious python program

تعریف ، استفاده از موارد ، مثالها و تمرین همراه با راه حل


Kumail Raza Kumail Raza
زمان دوره: 32m

آموزش برنامه نویسی شی گرا در پایتون - با کمک نمودارها

Object Oriented Programming in Python - Aided with Diagrams

ساختمان مفهومی ، نحو و نمونه هایی از برنامه نویسی شی گرا (OOP) در پایتون از جمله وراثت


Kumail Raza Kumail Raza
زمان دوره: 43m

آموزش نقاط عطف در پایتون 3.8 با ویژگی های جدید هیجان انگیز

Milestones in Python 3.8 with exciting new features

-دانلود و نصب Python 3.8 -Operator Walus -Position Only Operator -F رشته پشتیبانی -isqrt تابع


Kumail Raza Kumail Raza
زمان دوره: 36m

آموزش نقاط عطف در پایتون 3.9 با ویژگی های جدید هیجان انگیز

Milestones in Python 3.9 with exciting new features

معرفی Python 3.9 ، ماژول اطلاعات منطقه ، حاشیه نویسی ، ادغام و به روزرسانی فرهنگ لغات ، Generics ، حذف Pref .....


Kumail Raza Kumail Raza
زمان دوره: 49m