Linguae Language Courses

دوره های برتر یادگیری زبان برای مبتدیان ما گروهی از مربیان زبان هستیم که به شما کمک می کنند هر زبانی را که بخواهید اعم از اسپانیایی ، ژاپنی ، مغولی ، بوتانی یا هر چیز دیگری یاد بگیرید. ما با ده ها مربی حرفه ای زبان در سراسر جهان برای تولید دوره های سرگرم کننده ، جذاب و مستقیم به کار می پردازیم ، همه به این ترتیب شما می توانید سریع پیشرفت کنید و همچنین در طول مسیر سرگرم کننده باشید.

آموزش کامل اسپانیایی: زبان اسپانیایی را برای مبتدیان سطح 1 بیاموزید

Complete Spanish Course: Learn Spanish for Beginners Level 1

اسپانیایی را با این دوره بدون وقفه اسپانیایی زبان برای مبتدیان سریع یاد بگیرید: یادگیری زبان اسپانیایی آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 8h 25m

آموزش کامل زبان فرانسه: برای مبتدیان سطح 1 فرانسه را بیاموزید

Complete French Course: Learn French for Beginners Level 1

با این دوره بدون توقف زبان فرانسه برای مبتدیان ، FAST FAST را بیاموزید: یادگیری زبان فرانسه آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 3h 49m

آموزش کامل ایتالیایی: زبان ایتالیایی را برای مبتدیان سطح 1 بیاموزید

Complete Italian Course: Learn Italian for Beginners Level 1

با این دوره بی وقفه ایتالیایی زبان برای مبتدیان ، زبان ایتالیایی را سریع یاد بگیرید: یادگیری ایتالیایی آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 3h 39m

آموزش کامل یونانی: یادگیری زبان یونانی برای مبتدیان سطح 1

Complete Greek Course: Learn Greek for Beginners Level 1

یادگیری زبان یونانی FAST با این دوره یونانی زبان بی وقفه برای مبتدیان: یادگیری زبان یونانی آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 7h 46m

آموزش کامل ژاپنی: یادگیری ژاپنی برای مبتدیان سطح 1

Complete Japanese Course: Learn Japanese for Beginners Lvl 1

یادگیری ژاپنی سریع با این دوره غیر متوقف ژاپنی ژاپنی برای مبتدیان یاد بگیرید: یادگیری ژاپنی آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 9h 52m

آموزش کامل کره ای: کره ای را برای مبتدیان سطح 1 بیاموزید

Complete Korean Course: Learn Korean for Beginners Level 1

زبان کره ای FAST را با این دوره کره ای بدون توقف برای مبتدیان بیاموزید: یادگیری کره ای آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 11h 36m

آموزش کامل دانمارکی: زبان دانمارکی را برای مبتدیان سطح 1 بیاموزید

Complete Danish Course: Learn Danish for Beginners Level 1

دانمارکی را سریع با این دوره بدون توقف زبان دانمارکی برای مبتدیان بیاموزید: یادگیری زبان دانمارکی آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 8h 1m

آموزش کامل کره ای: برای مبتدیان کره ای یاد بگیرید

Complete Korean Course: Learn Korean for Beginners

زبان کره ای FAST را با این دوره کره ای بدون توقف برای مبتدیان بیاموزید: یادگیری کره ای آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 33h 17m

آموزش کامل زبان آلمانی: زبان آلمانی را برای مبتدیان یاد بگیرید

Complete German Course: Learn German for Beginners

زبان آلمانی FAST را با این دوره بی وقفه آلمانی زبان برای مبتدیان بیاموزید: یادگیری زبان آلمانی آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 6h 48m

آموزش کامل پرتغالی: پرتغالی برای مبتدیان

Complete Portuguese Course: Portuguese for Beginners

سریع پرتغالی را با این دوره بدون توقف پرتغالی زبان برای مبتدیان بیاموزید: یادگیری آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 14h 56m

آموزش دوره کامل فیلیپینی: برای مبتدیان فیلیپینی را بیاموزید

Complete Filipino Course: Learn Filipino for Beginners

تاگالوگ فیلیپینی را سریعاً با این دوره سخنرانی برای مبتدیان یاد بگیرید: یادگیری تاگالوگ فیلیپینی آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 8h 43m

آموزش دوره کامل تاگالوگ: برای مبتدیان تاگالوگ یاد بگیرید

Complete Tagalog Course: Learn Tagalog for Beginners

تاگالوگ FAST را با این دوره سخنرانی برای مبتدیان بیاموزید: یادگیری تاگالوگ آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 8h 43m

آموزش دوره کامل چینی: ماندارین را برای مبتدیان یاد بگیرید

Complete Chinese Course: Learn Mandarin for Beginners

یادگیری سریع چینی با این دوره غیر متوقف چینی چینی برای مبتدیان: یادگیری چینی آسان و سرگرم کننده خواهد بود!


Linguae Language Courses Linguae Language Courses
زمان دوره: 7h 12m