Helpful And Fast Media

روی خودتان سرمایه گذاری کنید و از زندگی خود بیشتر بهره مند شوید. Mediafullful و Fast مفتخر است که دوره هایی را منتشر می کند که به دانشجویان ما کمک می کند تا احساسات خود را دنبال کنند ، رویاهای خود را دنبال کنند و زندگی خود را با استفاده از روش های عملی و اثبات شده که واقعا کار می کنند ، بهبود بخشند. ما اعتقاد داریم هرکسی پتانسیل استفاده نشده ای در درون خود دارد که می توان با ابزار و دانش مناسب از آن استفاده کرد. این وظیفه ماست که از طریق دوره هایی که منتشر می کنیم ، این روند را تسهیل کنیم.

آموزش ISO 22000 (HACCP و PRP) برای ایمنی مواد غذایی

ISO 22000 (HACCP and PRPs) for Food Safety

استانداردها ، تجزیه و تحلیل ، نقاط کنترل و مدیریت ریسک مربوط به ISO 22000 برای متخصصان صنایع غذایی


آموزش ISO 45001 - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ISO 45001 - Occupational Health and Safety Management System

طراحی ، پیاده سازی ، مدیریت ، حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در هر سازمان


آموزش مدیریت پروژه گواهینامه چابک | چابک

Agile Certification Project Managment Training | Agile Scrum

ابزار و مهارت های کلیدی را برای استفاده از روش های چابک یاد بگیرید و پروژه، سازمان و حرفه خود را پیش ببرید


شش سیگما سفید آموزش صدور گواهینامه

Six Sigma White Belt Certification Training

یادگیری لاغر شش سیگما امروز! آموزش کامل برای گواهینامه کمربند سفید شش سیگما


آموزش ISO 27001 (ISO/IEC 27001)

ISO 27001 (ISO/IEC 27001)

استاد ISO 27001 و سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) با آموزش بند به بند + ضمیمه A


آموزش مدیریت پروژه گواهینامه Agile؛ چابک

Agile Certification Project Management Training; Agile Scrum

ابزار و مهارت های کلیدی را برای استفاده از روش های چابک یاد بگیرید و پروژه، سازمان و حرفه خود را پیش ببرید


آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 | دوره حسابرسی QMS

ISO 9001:2015 Quality Management System | QMS Auditor Course

راهنمای آسان Clause-by-Clause برای برنامه ریزی، پیاده سازی و حسابرسی سیستم مدیریت کیفیت (QMS) در هر سازمان!