John Savill

جان ساویل 11 بار MVP است و دارای بسیاری از گواهینامه های Microsoft از جمله Azure Infrastructure و Azure Architecture متخصص است. جان نویسنده سQالات متداول اصلی محبوب در ویندوز است و وبلاگهای زیادی را به سایت https://savilltech.com خود ارسال می کند. جان هشت کتاب در زمینه فناوری های مایکروسافت از جمله مسترینگ Microsoft Azure Infrastructure Services و Mastering Windows Server 2016 Hyper-V نوشته است.

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: طراحی برای پایگاه داده ها

Microsoft Azure Solutions Architect: Design for Databases

سازمان ها طیف گسترده ای از نیازهای ذخیره اطلاعات را دارند و Azure گزینه های زیادی دارد. این دوره به شما قابلیت های کلیدی ارائه های مختلف پایگاه داده Azure و نحوه ترسیم آنها را با توجه به نیازهای دقیق شما آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 10m

آموزش برنامه ذخیره سازی داده ها با Microsoft Azure

Plan for Data Warehousing with Microsoft Azure

این دوره به اجزای موجود در Microsoft Azure می پردازد که می توانند به عنوان بخشی از راه حل انبار داده و همچنین معماری های رایج برای اجرای انبار داده استفاده شوند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 17m

آموزش در حال اجرای خدمات برنامه Azure

Implementing Azure Application Services

اگر به دنبال استفاده از خدمات Azure هستید ، درک کامل دامنه کامل خدمات موجود بسیار مهم است. این دوره به شما خدمات کلیدی برنامه Azure از جمله Azure App Services ، Azure Functions و Azure Logic Apps را آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 25m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: مجوز طراحی

Microsoft Azure Solutions Architect: Design Authorization

این دوره به شما می آموزد که چگونه یک راه حل مجوز برای بهترین روشها را با استفاده از Azure AD طراحی کنید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 6m

آموزش نظارت بر ذخیره اطلاعات Microsoft Azure

Monitoring Microsoft Azure Data Storage

این دوره جنبه های اصلی نظارت برای حساب های Azure Storage و HDInsight را بررسی می کند تا بینشی صحیح در مورد سلامت و عملکرد را فراهم کند ، و اطمینان حاصل کند که خدمات به همان اندازه که لازم است اجرا می شوند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 8m

آموزش دسترسی امن به پایگاه های Microsoft Azure

Securing Access to Microsoft Azure Databases

این دوره گزینه های تأیید اعتبار و مجوز موجود برای Azure SQL Database و Cosmos DB را برای کمک به معماری و استقرار یک راه حل امن و کاملاً کاربردی بررسی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 24m

آموزش با Microsoft Azure جریان داده ها را طراحی و ثبت کنید

Design and Document Data Flows with Microsoft Azure

این دوره به ملاحظات کلیدی هنگام طراحی جریان داده و اجزای قابل استفاده برای پیاده سازی یکی در Microsoft Azure می پردازد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 16m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: امنیت طراحی برای برنامه ها

Microsoft Azure Solutions Architect: Design Security for Applications

این دوره به شما ملاحظات کلیدی هنگام ادغام برنامه ها با Azure AD را می آموزد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 9m

آموزش نظارت بر خطوط انتقال و پردازش داده های Microsoft Azure Microsoft

Monitoring Microsoft Azure Data Pipelines and Processing

خطوط لوله و فرآیندهای داده ، داده های خام را به بینش معناداری برای سازمان هایی تبدیل می کند که می توانند جهت تجارت آینده را هدایت کنند. این دوره چگونگی نظارت بر خطوط لوله و فرآیندهای موجود را برای اطمینان از بینش دقیق و به موقع بررسی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 58m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: احراز هویت طراحی

Microsoft Azure Solutions Architect: Design Authentication

این دوره مهارت های کلیدی مربوط به احراز هویت با استفاده از Azure AD و هنگام استفاده از خدمات Azure را به شما می آموزد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 23m

آموزش طراحی حسابرسی برای Microsoft Azure

Design Auditing for Microsoft Azure

درک نحوه حسابرسی هنگام استفاده از سرویس های ابری می تواند چالش برانگیز باشد. این دوره دانش لازم برای حسابرسی با استفاده از خدمات Azure را فراهم می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 34m

آموزش امنیت نقاط دسترسی Microsoft Azure Data Access

Securing Microsoft Azure Data Access Endpoints

این دوره جزئیات مربوط به فن آوری ها و گزینه های موجود برای ایمن سازی نقاط پایانی سرویس های داده را که در Azure در دسترس هستند ، ارائه می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 29m

آموزش امنیت دسترسی به Microsoft Azure Storage

Securing Access to Microsoft Azure Storage

این دوره جزئیات گزینه های موجود برای اطمینان از دسترسی به سرویس های داده موجود در حساب های Azure Storage را ارائه می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 26m

آموزش Microsoft Azure Alert Configuration Playbook

Microsoft Azure Alert Configuration Playbook

هشدار برای هر سرویس و به ویژه سرویس های داده ای که مهمترین بخش از اکثر راه حل ها را تشکیل می دهند ، حیاتی است. در این دوره ، گزینه های هشدار دهنده برای خدمات کلیدی داده Azure را جستجو خواهید کرد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 5m

آموزش پیاده سازی تداوم و در دسترس بودن داده ها در Microsoft Azure

Implementing Data Continuity and Availability in Microsoft Azure

داده پایه و اساس تقریباً برای هر برنامه تجاری است ، بنابراین بسیار مهم است که بنیاد داده قابل انعطاف و بسیار در دسترس باشد. در این دوره نحوه اطمینان از تداوم و در دسترس بودن نمونه های خدمات داده Azure را بررسی خواهید کرد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 51m

آموزش با Microsoft Azure استراتژی محافظت از داده ها را طراحی کنید

Design a Data Protection Strategy with Microsoft Azure

این دوره جنبه های اصلی و راه حل های مربوط به طراحی استراتژی محافظت از داده ها برای سازمان شما را با استفاده از خدمات Azure بررسی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 32m

آموزش Microsoft Azure Database Monitoring Playbook

Microsoft Azure Database Monitoring Playbook

این دوره قابلیت های کلیدی نظارت را که می تواند برای به دست آوردن بینش و مراحل عملی برای Azure SQL Database ، Azure SQL Datawarehouse و Azure Cosmos DB مورد استفاده قرار گیرد ، مورد بررسی قرار می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 27m

آموزش طراحی برای پیشگیری از خطر در Microsoft Azure

Design for Risk Prevention in Microsoft Azure

هر سازمانی دارای سطوح مختلفی از خطر است و با محبوبیت بیشتر ابر ، خطرات جدیدی وجود دارد اما همچنین فرصت های جدیدی برای کاهش خطرات جدید و قدیمی وجود دارد. این دوره به بررسی روشهای اندیشیدن درباره خطر با Azure و نحوه مدیریت آنها می پردازد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 22m

آموزش مدیریت Microsoft Azure Active Directory

Managing Microsoft Azure Active Directory

این دوره فعالیتهای کلیدی مدیریت و اقدامات مربوط به Azure Active Directory را بررسی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 58m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: طراحی حاکمیت

Microsoft Azure Solutions Architect: Design Governance

این دوره مهارت های اصلی را برای اطمینان از انطباق با محیط ابر با استفاده از مفاهیم اصلی حاکمیت به شما می آموزد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 10m

آموزش نیازهای معماری اطلاعات را با Microsoft Azure شناسایی کنید

Identify Information Architecture Requirements with Microsoft Azure

معماری اطلاعات جامد برای ایجاد سازمان در تأمین نیازهای داده از جمله حاکمیت ، ذخیره سازی ، حفاظت ، نگهداری و موارد دیگر از اهمیت اساسی برخوردار است. این دوره شناسایی و رضایتمندی الزامات معماری اطلاعات را بررسی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 13m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: یکپارچه سازی داده های طراحی

Microsoft Azure Solutions Architect: Design Data Integration

داده ها یکی از مهمترین دارایی های هر سازمان هستند ، اما موارد مختلف استفاده به قالب های مختلف داده نیاز دارند. این دوره به شما در مورد چگونگی ذخیره و تلفیق داده ها در Azure آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 57m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: حساب های ذخیره سازی طراحی کنید

Microsoft Azure Solutions Architect: Design Storage Accounts

Azure Storage یکی از هسته های اصلی ساخت تقریباً هر سرویس در Azure است. این دوره مهارت های لازم برای استفاده از پیکربندی ذخیره سازی مناسب بر اساس نیازهای پروژه را به شما می آموزد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 2m

آموزش یک استراتژی مدیریت داده برای Microsoft Azure طراحی کنید

Design a Data Management Strategy for Microsoft Azure

این دوره ملاحظات و مفاهیم کلیدی مربوط به طراحی استراتژی مدیریت داده برای سازمان شما را با استفاده از خدمات Azure معرفی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 36m

آموزش بهینه سازی Microsoft Azure Data Solutions

Optimizing Microsoft Azure Data Solutions

Azure دارای مجموعه گسترده ای از خدمات داده است ، و در این دوره شما تعدادی از مناطق اصلی را جستجو خواهید کرد که به حداکثر استفاده از این سرویس های داده کمک می کند و سازمان شما را قادر می سازد تا بیشترین استفاده را از خدمات داده ابر خود داشته باشد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 46m

آموزش راه حل های Microsoft DevOps: طراحی و اجرای تله متری

Microsoft DevOps Solutions: Designing and Implementing Telemetry

دورسنجی کلید امکان بهینه سازی مداوم و سرمایه گذاری در برنامه ها است. این دوره به شما فناوری های کلیدی Azure را آموزش می دهد تا امکان جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات اصلی را فراهم کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 56m

آموزش استقرار و مدیریت ماشین های مجازی Azure IaaS

Deploying and Managing Azure IaaS Virtual Machines

هدف این دوره این است که به شما دانش معماری و استفاده از راه حلها را با استفاده از Azure IaaS و همچنین نحوه استفاده بهینه از سایر خدمات Azure را به شما ارائه دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 52m

آموزش راه حل های Microsoft DevOps: طراحی استراتژی پیش بینی شکست

Microsoft DevOps Solutions: Designing a Failure Prediction Strategy

شکست ها اتفاق خواهند افتاد ، اما این به معنای فاجعه نیست. این دوره به شما یاد می دهد که چگونه برای جلوگیری از تأثیر کاربر نهایی ، پیش بینی و برنامه ریزی برای شکست ها را انجام دهید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 41m

آموزش راه حل های Microsoft DevOps: طراحی استراتژی احراز هویت و مجوز

Microsoft DevOps Solutions: Designing an Authentication and Authorization Strategy

برای برنامه ها و خطوط لوله ای که در Azure اجرا می شوند ، هویت دروازه خدمات است. این دوره به شما گزینه های مختلف برای شناسایی برنامه و نحوه فعال کردن ایمن دسترسی به منابع را آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 57m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: استراتژی هویت ترکیبی را پیاده سازی کنید

Microsoft Azure Solutions Architect: Implement a Hybrid Identities Strategy

هویت اساس امنیت و تجربه در راه حل های ترکیبی است. این دوره ملاحظات کلیدی برای یک راه حل هویت لاجورد محور را به شما می آموزد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 44m

آموزش راه حل های Microsoft DevOps: طراحی و اجرای ورود به سیستم

Microsoft DevOps Solutions: Designing and Implementing Logging

اطمینان از دسترسی به داده های عملیاتی یک برنامه کلیدی بازخورد محصول است. این دوره به شما مکانیسم های جمع آوری اطلاعات ورود به سیستم و خرابی برنامه ها و استراتژی های ذخیره را آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 48m

آموزش Microsoft Azure DevOps Engineer: استفاده از الگوهای ARM برای زیرساخت

Microsoft Azure DevOps Engineer: Leveraging ARM Templates for Infrastructure

از آنجا که سازمان ها از روش های جدیدی مانند DevOps استفاده می کنند تا ارزش تجاری را سریعتر ارائه دهند ، بسیار مهم است که تأمین زیرساخت با این روش های جدید ادغام شود. این دوره با استفاده از الگوهای تهیه منابع لاجوردی جستجو می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 10m

آموزش Microsoft Azure DevOps Engineer: تأمین منابع لاجوردی

Microsoft Azure DevOps Engineer: Provision Azure Resources

هنگام استفاده از Azure اولین کار ایجاد منابع است ، اما چگونه؟ در این دوره ، شما گزینه های تأمین منابع و چگونگی انتخاب صحیح برای خود و سازمان را کشف خواهید کرد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 35m

آموزش راه حل های Microsoft DevOps: در حال توسعه استراتژی هشدار عملی

Microsoft DevOps Solutions: Developing an Actionable Alerting Strategy

هشدار بخش مهمی از هر محیط IT است. این دوره به شما می آموزد که چگونه سیگنال های مناسب را برای نظارت و دستیابی به اقدامات هشدار دهنده ای که می توان انجام داد ، شناسایی کنید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 51m

آموزش Microsoft Azure DevOps Engineer: کنترل و انطباق زیرساخت را اجرا می کند

Microsoft Azure DevOps Engineer: Implementing Infrastructure Control and Compliance

در حالی که استفاده از اتوماسیون برای تأمین منابع ، چابکی بیشتری را امکان پذیر می کند ، سازمانها هنوز با اطمینان از انطباق و کنترل مواجه هستند. این دوره شامل رویكردهایی است كه ضمن حفظ كنترل و انطباق ، توانایی پذیرش چابكی را نیز دارند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 44m

آموزش راه حل های Microsoft DevOps: طراحی مکانیزم های اجرای حاکمیت

Microsoft DevOps Solutions: Designing Governance Enforcement Mechanisms

در دنیای استقرار مداوم ، اطمینان از رعایت الزامات حاکمیت سازمان می تواند مشکل ساز شود. این دوره به شما می آموزد که چگونه نیازهای سازمان خود را در کل محیط Azure خودکار کنید و آنها را اعمال کنید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 1m

آموزش استقرار و یکپارچه سازی Azure AD

Deploying and Integrating Azure AD

این دوره دانش را برای ادغام پیش فرض AD با Azure AD فراهم می کند تا بتواند یک هویت یکپارچه را در تمام سرویس های ابری ایجاد کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 25m

آموزش راه حل های Microsoft DevOps: تولید مستندات فرآیند DevOps

Microsoft DevOps Solutions: Generating DevOps Process Documentation

شروع کار با DevOps در یک سازمان دشوار است. این دوره به شما می آموزد که چگونه بدون استفاده از کاربران ناراحت ، از DevOps استقبال گسترده سازمانی کنید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 50m

آموزش مقدمه ای بر AZ-400: طراحی و اجرای آزمون راه حل های Microsoft DevOps

Introduction to the AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions Exam

آزمون AZ-400 هم گسترده و هم عمیق است. این دوره به شما می آموزد که چه انتظاری داشته باشید و چگونه برای موفقیت آماده شوید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 42m

آموزش ذخیره سازی پیشرفته Azure

Advanced Azure Storage

این دوره به چگونگی استفاده از خدمات ذخیره سازی Azure می پردازد تا بتوانید از ذخیره سازی Azure به عنوان بخشی از تمام راه حل ها و فرآیندهای خود استفاده کنید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 23m

آموزش استقرار خودکار و مقیاس راه حلهای Azure IaaS

Automating Deployment and Scale of Azure IaaS Solutions

این دوره به چگونگی اسکریپت ، خودکار سازی و مقیاس بندی استقرارهای Azure می پردازد تا بتوانید به طور کامل از فن آوری ها و تکنیک های اتوماسیون Azure ، به روشی بهینه استفاده کنید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 23m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: یک راه حل محاسباتی طراحی کنید

Microsoft Azure Solutions Architect: Design a Compute Solution

لاجورد تعداد زیادی پیشنهادات محاسباتی با مجموعه مزایای خاص خود دارد. این دوره تفاوت های اساسی بین آنها را به شما یاد می دهد تا شما را قادر به انتخاب ترکیبی مناسب از خدمات متناسب با نیازهای مختلف تجاری خود کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 17m

آموزش مدیریت امنیت داده ها و خط مشی در Microsoft Azure

Managing Data Security and Policy in Microsoft Azure

به عنوان یک دارایی حیاتی تقریباً برای هر شرکت ، ضروری است که داده ها تا حد ممکن ایمن باشند. این دوره به فناوری های کمک به محافظت از داده ها و شناسایی تهدیدات احتمالی علیه آنها می پردازد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 17m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: یک راه حل شبکه طراحی کنید

Microsoft Azure Solutions Architect: Design a Network Solution

شبکه نوعی چسب است که تمام خدمات Azure و داخلی را بهم متصل می کند. این دوره به شما فناوری های کلیدی و گزینه های موجود برای شبکه ها در Azure را آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 25m

آموزش یک استراتژی مانیتورینگ برای زیرساخت ها در Microsoft Azure طراحی کنید

Design a Monitoring Strategy for Infrastructure in Microsoft Azure

درک اینکه بینش شما نسبت به سرویس های ابری موجود چیست ، برای طراحی استراتژی نظارت صحیح حیاتی است. در این دوره فناوری های کلیدی نظارت در Microsoft Azure مورد بررسی قرار می گیرد تا حداکثر اطلاعات را در مورد محیط شما کسب کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 42m

آموزش هشدار آزمون: زیرساخت طراحی در Microsoft Azure

Exam Alert: Design Infrastructure in Microsoft Azure

آماده شدن برای امتحان می تواند ترسناک و گیج کننده باشد. این دوره به شما می آموزد که چه انتظاری داشته باشید و چگونه یادگیری خود را به حداکثر برسانید و موفق باشید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 39m

آموزش هشدار آزمون: طراحی مداوم تجارت در Microsoft Azure

Exam Alert: Design Business Continuity in Microsoft Azure

آماده شدن برای یک امتحان می تواند ترسناک و گیج کننده باشد. این دوره به شما می آموزد که چه انتظاری داشته باشید و چگونه یادگیری خود را به حداکثر برسانید و موفق باشید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 42m

آموزش هشدار آزمون: ذخیره سازی داده ها را در Microsoft Azure طراحی کنید

Exam Alert: Design Data Storage in Microsoft Azure

آماده شدن برای یک امتحان می تواند ترسناک و گیج کننده باشد. این دوره به شما می آموزد که چه انتظاری داشته باشید و چگونه یادگیری خود را به حداکثر برسانید و موفق باشید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 45m

آموزش هشدار آزمون: طراحی هویت و امنیت در Microsoft Azure

Exam Alert: Design Identity and Security in Microsoft Azure

آماده شدن برای یک امتحان می تواند ترسناک و گیج کننده باشد. این دوره به شما می آموزد که چه انتظاری داشته باشید و چگونه یادگیری خود را به حداکثر برسانید و موفق باشید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 41m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: طراحی پشتیبان گیری و بازیابی

Microsoft Azure Solutions Architect: Design for Backup and Recovery

Azure دارای مجموعه ای گسترده از خدمات است اما همچنان مهم است که روش درست برای تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی طراحی شود. این دوره به شما فن آوری ها و روش های کلیدی برای تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی در محیط های لاجوردی و ترکیبی را آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 12m

آموزش احراز هویت طراحی برای Microsoft Azure

Design Authentication for Microsoft Azure

در ابر ، درک احراز هویت برای سرویس های داخلی و نحوه تعامل با سرویس های ابری شخص ثالث می تواند گیج کننده باشد. این دوره نحوه استفاده از Azure AD را برای حل همه شرایط احراز هویت ابری شما توضیح می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 7m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: Migrations Design

Microsoft Azure Solutions Architect: Design Migrations

مهاجرت بارهای کاری به Azure شامل مراحل زیادی است. این دوره به شما می آموزد که چگونه می توانید از نمونه های سیستم عامل و پایگاه داده به Azure برنامه ریزی و انجام دهید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 54m

آموزش یک استراتژی مانیتورینگ برای هویت و امنیت در Microsoft Azure طراحی کنید

Design a Monitoring Strategy for Identity and Security in Microsoft Azure

نظارت بر راه حل هویت برای هر محیط حیاتی است. این دوره نحوه نظارت بر AD ، Azure AD و سایر م usedلفه های مورد استفاده در یک راه حل ترکیبی را شامل می شود.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 40m

آموزش طراحی حاکمیت و مدیریت هویت در Microsoft Azure

Design Governance and Identity Management in Microsoft Azure

هویت محیط جدیدی برای سازمان ها است زیرا جنبه های بیشتری از تجارت از طریق SaaS انجام می شود. این دوره شما را از طریق موارد کلیدی که برای طراحی راه حل مدیریت هویت خود با Azure AD باید بدانید ، راهنمایی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 43m

آموزش یک استراتژی شبکه برای Microsoft Azure طراحی کنید

Design a Networking Strategy for Microsoft Azure

درک توانایی های شبکه Azure قبل از شروع هرگونه پروژه ابری یا ترکیبی بسیار مهم است. این دوره قابلیت های شبکه موجود در Azure ، نحوه ایمن سازی شبکه ها و موارد دیگر را به شما آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 36m

آموزش پیاده سازی شبکه تعریف شده از نرم افزار Windows Server 2016

Implementing Windows Server 2016 Software Defined Networking

شبکه اغلب اوقات پیچیده ترین جنبه مرکز داده است و حتی بیشتر از آن وقتی که بخشی از راه حل مجازی سازی است. این دوره همه چیز را در مورد SDNv2 و نحوه استقرار در محیط شما به شما می آموزد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 59m

آموزش یک استراتژی محاسبه برای Microsoft Azure طراحی کنید

Design a Compute Strategy for Microsoft Azure

درک توانایی های محاسبه Azure قبل از شروع هر پروژه ابری بسیار مهم است. این دوره راه حل های محاسبه موجود در Azure و نحوه انتخاب گزینه های مناسب محاسبه بر اساس نیازهای مختلف را به شما آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 4h 31m

آموزش Microsoft Azure Files را پیکربندی کنید

Configure Microsoft Azure Files

SMB یکی از پروتکل های مبتنی بر فایل در جهان است که مورد استفاده قرار می گیرد و Azure Files یک راه حل ابری بومی برای Azure به ارمغان می آورد. این دوره به شما آموزش می دهد که چگونه از Azure Files در Azure و فراتر از آن استفاده کنید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 49m

آموزش یک استراتژی ذخیره سازی برای Microsoft Azure طراحی کنید

Design a Storage Strategy for Microsoft Azure

Azure دارای خدمات ذخیره سازی زیادی است که هم در Azure و هم در خارج قابل استفاده هستند و قابلیت های خاصی را ارائه می دهند. این دوره بیشترین سرویس های ذخیره سازی مورد استفاده در Azure و نحوه استفاده از آنها را بررسی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 55m

آموزش مجوز طراحی برای Microsoft Azure

Design Authorization for Microsoft Azure

از آنجا که Azure AD پایه و اساس هویت در ابر را تشکیل می دهد ، مجوز به سنگ بنای دسترسی خدمات به Azure و در سراسر سرویس های Cloud تبدیل می شود. این دوره گزینه های مجوز موجود با Azure و Azure AD را آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 24m

آموزش معماری و پیاده سازی شبکه لاجوردی

Architecting and Implementing Azure Networking

درک عمیق شبکه Azure برای پیاده سازی یک راه حل ابر ترکیبی ایمن بسیار مهم است. این دوره جنبه های اصلی شبکه سازی خدمات در Azure ، نحوه ادغام آنها با سرویس های داخلی و امکان دسترسی امن را آموزش می دهد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 43m

آموزش ارائه خدمات بازیابی فاجعه با خدمات Azure

Providing Disaster Recovery with Azure Services

از آنجایی که سازمان ها به دنبال فراهم آوردن قابلیت های بازیابی فاجعه هستند ، استفاده از ابر بدون اینکه توانایی خود را از دست بدهد ، یک انتخاب اقتصادی آشکار می شود. این دوره فناوری هایی را برای استفاده از Azure به عنوان بخشی از استراتژی بازیابی فاجعه به شما می آموزد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 22m

آموزش Microsoft Azure DevOps Engineer: مدیریت پیکربندی ماشین مجازی ضروری را پیاده سازی کنید

Microsoft Azure DevOps Engineer: Implement Imperative Virtual Machine Configuration Management

تهیه یک ماشین مجازی در Azure به سختی نصف ماجراست. پس از وجود VM ، سیستم عامل میهمان باید پیکربندی شود. این دوره راه حل های اصلی پیکربندی را برای ماشین های مجازی در Azure بررسی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 55m

آموزش Azure Scripting، Operations، and Automation for 70-533

Azure Scripting, Operations, and Automation for 70-533

لاجورد توانایی های گسترده ای دارد و استفاده از فن آوری های مدیریت صحیح برای اطمینان از عملکرد بهینه و امنیت راه حل های مستقر بسیار حیاتی است. این دوره همچنین می تواند به عنوان منبع آزمون 70-533 مورد استفاده قرار گیرد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 18m

آموزش Microsoft Azure DevOps Engineer: انتخاب و اجرای الگوی استقرار مناسب

Microsoft Azure DevOps Engineer: Selecting and Implementing an Appropriate Deployment Pattern

از آنجا که سازمان از تحویل مداوم بسته های کوچک با ارزش تجاری استقبال می کند ، س ofال نحوه انجام ایمن این تحویل در درجه اول اهمیت است. این دوره الگوهای اصلی استقرار را برای کاهش خطر استقرار در Azure بررسی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 18m

آموزش درک و استفاده از ذخیره سازی Azure

Understanding and Using Azure Storage

این دوره در صورت استفاده توسط منابع زیرساخت Azure ، Azure Storage را به شما معرفی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 8m

آموزش Microsoft Azure Architecture برای معماران AWS

Microsoft Azure Architecture for AWS Architects

این دوره یک روش آسان و در عین حال حیاتی را برای معماران AWS برای ترجمه دانش خود به لاجورد فراهم می کند. این به آنها امکان می دهد راه حل های مبتنی بر لاجورد را با حداقل آموزش مجدد معماری کنند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 3h 7m

آموزش استقرار کانتینرهای SQL Server در Microsoft Azure

Deploying SQL Server Containers in Microsoft Azure

SQL Server بستر اصلی داده برای بسیاری از سازمان ها است ، بسیاری از آنها از کانتینر استفاده می کنند یا به دنبال استفاده از آن هستند. این دوره گزینه ها ، سناریوها و پیکربندی های مربوط به اجرای کانتینرهای SQL Server را در Azure بررسی می کند.


John Savill John Savill
زمان دوره: 2h 21m

آموزش پیاده سازی راه حل های ترکیبی داده در Microsoft Azure

Implementing Hybrid Data Solutions in Microsoft Azure

با مجموعه گسترده ای از سرویس های داده ، اغلب مشخص نیست که چگونه سرویس های داده Azure می توانند بخشی از یک راه حل ترکیبی باشند. در این دوره ما راه حلهای ترکیبی شامل خدمات داده Azure ، از جمله ملاحظات اتصال را کشف خواهیم کرد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 1h 37m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: مقدمه ای بر آزمون AZ-304

Microsoft Azure Solutions Architect: Introduction to the AZ-304 Exam

هر امتحانی می تواند ترسناک باشد اما با مسلح کردن دانش صحیح می توان بر آن غلبه کرد. این دوره همه چیز را در مورد AZ-304 و آنچه انتظار می رود به شما می آموزد.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 44m

آموزش Microsoft Azure Solutions Architect: آماده شدن برای آزمون AZ-304

Microsoft Azure Solutions Architect: Preparing for the AZ-304 Exam

آماده بودن برای یک امتحان مهم این است که بتوانید بهترین نتیجه را بدهید. این دوره به شما یاد می دهد که برای تجربه امتحان AZ-304 چه انتظاری داشته باشید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 48m

آموزش Azure Monthly Update: قسمت 1

Azure Monthly Update: Episode 1

Azure Monthly Update هدف شما برای شیرجه سریع به جدیدترین اتفاقات لاجوردی است. در این ماه 35+ اعلامیه را در مناطقی مانند Azure Kubernetes Services ، امنیت شبکه ، محافظت از فضای ذخیره سازی و موارد دیگر بررسی خواهیم کرد. تنظیم در هر ماه ...


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 29m

آموزش به روز رسانی ماهانه Microsoft Azure: آوریل 2021 ، قسمت 3

Microsoft Azure Monthly Update: April 2021, Episode 3

به روز رسانی ماهانه Azure برای آشنایی سریع با جدیدترین اتفاقات Azure ، شما را راهنمایی می کند. هر ماه تنظیم کنید و به روز باشید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 23m

آموزش به روز رسانی ماهانه Microsoft Azure: آوریل 2021 ، قسمت 3

Microsoft Azure Monthly Update: April 2021, Episode 3

به روز رسانی ماهانه Azure برای آشنایی سریع با جدیدترین اتفاقات Azure ، شما را راهنمایی می کند. هر ماه تنظیم کنید و به روز باشید.


John Savill John Savill
زمان دوره: 0h 23m