Robert Murdock

آموزش SOLIDWORKS ابزار قالب: چاپ سه بعدی قالب

SOLIDWORKS Mold Tools: 3D Printing a Mold

این دوره به شما نحوه طراحی و ساخت قالب های نمونه اولیه قطعات سیلیکونی را با استفاده از ابزار قالب SOLIDWORKS و چاپ سه بعدی آموزش می دهد. نرم افزار مورد نیاز: SOLIDWORKS.


Robert Murdock Robert Murdock
زمان دوره: 1h 18m

آموزش طراحی محصول: مقدمه ای بر ملاحظات ارگونومیک

Product Design: Introduction to Ergonomic Considerations

ارگونومی بخشی مهم در طراحی هر محصول است. این که آیا استفاده از محصول یا ایستگاه کاری شما راحت است ، رابطه مشتری شما با آن را ایجاد یا از بین می برد. این دوره شما را با اصول طراحی ارگونومیک آشنا می کند.


Robert Murdock Robert Murdock
زمان دوره: 1h 18m

آموزش SOLIDWORKS - مستندات ارتباطی طراحی - محصولات مصرفی

SOLIDWORKS - Design Communication Documentation - Consumer Products

این دوره نحوه تهیه اسناد برای محصولات جدید را که باید در یک تولید کننده قرارداد/کارخانه خارجی در SOLIDWORKS با استفاده از خصوصیات سفارشی و تولید جداول تولید شود ، پوشش می دهد. نرم افزار مورد نیاز: SOLIDWORKS.


Robert Murdock Robert Murdock
زمان دوره: 1h 22m