Chad Smith

چاد اسمیت با آموزش یک گورو یونیکس است ، اما 5+ سال گذشته را غرق در AWS کرده است. وی دارای گواهینامه معماری و سیستم عملیات و همچنین یک مربی معتبر AWS است. وی در بسیاری از جنبه های صنعت از جمله دانشگاه ، استارتاپ ، ساخت و ساز و شرکت های بزرگ کار کرده است و دارای مسئولیت های مختلفی در زمینه فناوری اطلاعات و فناوری است.

آموزش حسابرسی از محیط های AWS برای امنیت و بهترین روش ها

Auditing AWS Environments for Security and Best Practices

AWS محبوب ترین زیرساخت میزبانی ابر در جهان است. این دوره امنیت و بهترین روشها را برای سرویسهای متداول استفاده می کند ، از جمله IAM ، VPC ، EC2 ، EBS و S3.


آموزش نظارت با AWS CloudTrail

Monitoring with AWS CloudTrail

نظارت بر استفاده از API سرویس در یک حساب AWS از منظر امنیتی و ممیزی مهم است. در این دوره چندین تکنیک برای نظارت با CloudTrail و CloudWatch Logs با استفاده از مثال های دنیای واقعی آموزش داده می شود.


آموزش مدیریت گواهی ها با مدیر گواهی AWS

Managing Certificates with AWS Certificate Manager

عملیات گواهی SSL یک بازی با جمع صفر است. این دوره به شما نشان می دهد که چگونه از مدیر گواهی آمازون در AWS برای تخلیه آن عملیات به یک سرویس مدیریت شده استفاده کنید.


آموزش در حال اجرای بازرس آمازون

Implementing Amazon Inspector

ممیزی های امنیتی می توانند زمانبر و پیچیده باشند. این دوره به شما می آموزد که چگونه حسابرسی خودکار موارد EC2 خود را در AWS پیاده سازی کنید.


آموزش تسلط بر عملیات رابط خط فرمان AWS

Mastering AWS Command-line Interface Operations

عملیات AWS پیچیده تر از کلیک ساده داشبورد است. این دوره به شما می آموزد که چطور می توانید روی رابط خط فرمان AWS تسلط یابید تا خودکار عملیات از جمله پیکربندی ، ورود به سیستم و ممیزی و ارتقا ste سطح فناوری های بدون سرور را انجام دهد.