Learn IT University

آموزش توسعه Microsoft SQL Server برای همه!

Microsoft SQL Server Development for Everyone!

با استفاده از Microsoft SQL Server 2017 ، اصول طراحی ، توسعه و سerال کردن پایگاه داده را بیاموزید


Learn IT University Learn IT University
زمان دوره: 6h 1m

آموزش

C# Console and Windows Forms Development with LINQ & ADO.NET


Learn IT University Learn IT University
زمان دوره: 13h 12m

آموزش توسعه وب مدرن PHP با/MySQL ، GitHub و Heroku

Modern PHP Web Development w/ MySQL, GitHub & Heroku

آموزش توسعه برنامه های تحت وب مبتنی بر داده با استفاده از PHP و MySQL ، مدیریت آنها با GitHub و استقرار در Heroku


Learn IT University Learn IT University
زمان دوره: 12h 14m

آموزش سلنیوم در جاوا - چارچوب اتوماسیون تست ساده را تنظیم کنید

Selenium in Java - Setup Simple Test Automation Framework

یادگیری سلنیوم از ابتدا و ساخت چارچوب اتوماسیون تست با حداقل مجموعه ابزار: جاوا، Gradle، Junit، Selenium


Learn IT University Learn IT University
زمان دوره: 3h 12m

آموزش ASP.Net MVC و Entity Framework (ابتدا پایگاه داده) را بیاموزید

Learn ASP.Net MVC and Entity Framework (Database First)

با ساخت یک سیستم مدیریت مدار کوچک اما کاربردی ، اصول ASP.NET MVC و Entity Framework را بیاموزید.


Learn IT University Learn IT University
زمان دوره: 6h 17m