Zahra Zoha

راه حل Architectzahra Zoha یک راه حل معمار، مشاور و توسعه دهنده نرم افزار است که علاقه خاصی به همه چیز مربوط به داده های بزرگ، Cloud & API دارد. من در چندین سازمان و راه اندازی کار کرده ام. من شروع به راه اندازی کردم که بر روی اعمال devops و ابر استفاده می شود. من مردم را در فن آوری های جدیدتر، مانند داده های بزرگ آموزش داده ام. امروز من عمدتا با شرکت ها همکاری می کنم تا فرایندهای تحویل نرم افزار خود را بهبود ببخشند، در حالی که مربیگری و تدریس در سیستم عامل ها مانند Udemy.

آموزش GCP | معمار ابر حرفه ای | امتحانات تمرین | مارس 21

GCP | Professional Cloud Architect | Practice Exams | MAR 21

PCA | آزمون با اعتماد به نفس در اولین تلاش به راحتی، پاسخ دقیق دقیق به عنوان تجربه در آزمون واقعی


Zahra Zoha Zahra Zoha
زمان دوره:

آموزش Amazon AWS Certified Solutions Architect | EXAM حرفه ای |

Amazon AWS Certified Solutions Architect |Professional Exam|

AWS Solutions Architect Pro باشید! تست های تمرین حرفه ای AWS Certified Solutions Architect برای آزمون SAP-C01


Zahra Zoha Zahra Zoha
زمان دوره:

آموزش PDE | آزمون مهندس داده حرفه ای گوگل | 21 مارس

PDE | Google Professional Data Engineer Exam | MAR 21

PDE | آزمون آزمایشی با اطمینان از اولین تلاش آسان ، پاسخ های تأیید شده دقیق همانطور که در آزمون واقعی تجربه شده است


Zahra Zoha Zahra Zoha
زمان دوره: