Asra Hafeez

برنامه ریز شهری من آسرا حافظ هستم و مربی دوره شما هستم. من از نظر حرفه ای برنامه ریز شهری هستم. به دنبال کارآموزی در صنعت برنامه ریزی برای ایجاد علاقه شدید علمی و شروع کار به عنوان یک برنامه ریز شهری. من مطمئن هستم که شما از دوره من لذت خواهید برد. بنابراین منتظر نباشید بیا ، چنگ بزن و برنامه ریز یک خانه شوید.

آموزش اتوکد پیشرفته 2018: نکات فنی با نکاتی

Advanced AutoCAD 2018 : Technicalities with Tips

ساده ترین راه برای استاد شدن در طراحی خانه در مدل سازی 2D و 3D!


Asra Hafeez Asra Hafeez
زمان دوره: 7h 27m