Moawia Al-Abadi

مهندس SR MEP Engineeram MEP با تجربه بیش از 12 ساله در شرکت های ساخت و ساز و مشاوره، من در یک نوع پروژه های مختلف در آفریقا شرکت می کنم و از میان آنها شرکت می کنم و ده ها پروژه را طراحی و اجرا می کنند و همچنین از دولت ایالات متحده به عنوان حرفه ای مدیریت پروژه تأیید می کنند رهبری در طراحی انرژی و محیط زیست و همچنین به عنوان مدیر انرژی از انجمن مهندسی انرژی تایید شده است.

آموزش طراحی سیستم های آتش نشانی

Design Fire-Fighting Systems

سیستم مبارزه با آتش


Moawia Al-Abadi Moawia Al-Abadi
زمان دوره: 2h 5m