Promise Phelon

بنیانگذار و مدیر عامل شرکت The Growth Warrior Promise Phelon بنیانگذار و مدیر عامل شرکت The Growth Warrior است. <br> <br> Promise با The Growth Warrior یک برنامه جامع را به کارآفرینان پیشنهاد می کند که به آنها کمک می کند اعتماد به نفس خود را بالا ببرند و به سرمایه گذاران دسترسی پیدا کنند. به عنوان مدیرعامل سابق TapFluence ، Promise در فن آوری SaaS و همچنین نحوه تغییر شرکت ها و مقیاس بندی آنها برای رشد ، تجربه دارد. کتاب وی ، "کلاس رشد جنگجو" ، کلاس مستر و مدرسه رشد جنگجو ، همگی نگاهی آگاهانه به دنیای جمع آوری سرمایه برای کمک به کارآفرینان برای رشد استارتاپ های خود و تأمین بودجه آنها فراهم می کند.

آموزش برای رشد تجارت خود بودجه دریافت کنید

Get Funded to Grow Your Business

روش های اثبات شده برای رشد تجارت خود را از دیدگاه مالی و تجاری بیاموزید.


Promise Phelon Promise Phelon
زمان دوره: 1h 26m