Chiruhaas Udatha

تحلیلگری مالی، من Chiruhaas Udatha هستم و من وقت زیادی را صرف یادگیری در مورد کسب و کار، امور مالی و حسابداری از شور و شوق می کنم. پس از 2 سال تحقیق در زمینه امور مالی کسب و کار، تصمیم گرفتم دانش خود را از طریق یک دوره به اشتراک بگذارم و دانش آموزان جوان دیگر را در سراسر جهان آموزش دهم.

آموزش مقدمه بر امور مالی

Introduction to Finance

ایجاد شده توسط ابتکار داستان


Chiruhaas Udatha Chiruhaas Udatha
زمان دوره: 1h 28m