Paul Cunningham

پل کانینگام یک مشاور ، مربی و نویسنده ، متخصص در Office 365 و Exchange Server است. پل در بریزبن استرالیا زندگی می کند و بیش از 20 سال تجربه استقرار و مدیریت سیستم ها و خدمات مایکروسافت برای شرکت های سازمانی و دولتی دارد. پاول چندین کتاب درباره Office 365 و Microsoft Exchange Server تألیف و تألیف کرده است.

آموزش طراحی/استقرار Exchange 2016 (70-345): ترکیبی و مهاجرت ها

Designing/Deploying Exchange 2016 (70-345): Hybrid & Migrations

این دوره برای کمک به شما در آماده سازی برای آزمون گواهی Exchange Server 2016 طراحی شده است و بر اهداف آزمون در بخش "اجرای و مدیریت همزیستی ، سناریوهای ترکیبی ، مهاجرت و فدراسیون" آزمون تمرکز دارد.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 2h 35m

آموزش مهاجرت به Exchange Server 2016

Migrating to Exchange Server 2016

مهاجرت سرور می تواند زمانبر و دشوار باشد. این دوره به شما می آموزد که چگونه با موفقیت برنامه ریزی ، اجرای و تکمیل مهاجرت یک سازمان Exchange Server 2010/2013 به Exchange Server 2016 را انجام دهید.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 3h 15m

آموزش طراحی/استقرار Exchange 2016 (70-345): گیرندگان و امنیت

Designing/Deploying Exchange 2016 (70-345): Recipients & Security

این دوره به شما در مورد مدیریت Exchange Active Directory ، گیرندگان و امنیت آموزش می دهد. همراه با سایر دوره های این مجموعه ، این دوره به آمادگی شما برای آزمون 70-345 مایکروسافت کمک می کند.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 2h 49m

آموزش پیکربندی و مدیریت Office 365 Security

Configuring and Managing Office 365 Security

در این دوره ، نحوه پیکربندی و مدیریت ویژگی های امنیتی Microsoft Office 365 و Azure Active Directory را برای محافظت از هویت ، نقاط پایانی و اطلاعات سازمان خود در ابر فرا خواهید گرفت.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 6h 23m

آموزش مدیریت زیرساخت پیام رسانی Microsoft Exchange Server

Managing Microsoft Exchange Server Messaging Infrastructure

این دوره به شما درمورد راه اندازی زیرساخت برای یک محیط Exchange Server داخلی ، از جمله نحوه ارائه خدمات Exchange بسیار در دسترس و مقاوم در سایت ، آموزش می دهد.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 5h 18m

آموزش آماده شدن برای مهاجرت به Office 365

Preparing to Migrate to Office 365

روش های زیادی برای مهاجرت به Office 365 وجود دارد و انتخاب مسیر اشتباه می تواند به یک فاجعه تبدیل شود. این دوره به شما می آموزد که چگونه می توانید برای مهاجرت به Office 365 آماده شوید.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 2h 32m

آموزش مدیریت Topology Flow Mail Mail Microsoft Exchange Server

Managing Microsoft Exchange Server Mail Flow Topology

این دوره به شما در مورد مدیریت جریان نامه برای محیط Exchange Server داخلی ، از جمله نحوه کارکرد معماری حمل و نقل ، نحوه پیکربندی و کنترل مسیریابی ایمیل و همچنین عیب یابی مشکلات تحویل ایمیل ، به شما آموزش می دهد.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 2h 8m

آموزش طراحی/استقرار Exchange 2016 (70-345): انطباق و بایگانی

Designing/Deploying Exchange 2016 (70-345): Compliance & Archiving

این دوره به شما در مورد انطباق و بایگانی Exchange 2016 می آموزد. همراه با سایر دوره های این مجموعه ، این دوره به آمادگی شما برای آزمون 70-345 مایکروسافت کمک می کند.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 2h 7m

آموزش طراحی/استقرار Exchange 2016 (70-345): حمل و نقل

Designing/Deploying Exchange 2016 (70-345): Transport

این دوره به شما در مورد طراحی و استقرار حمل و نقل 2016 می آموزد. همراه با سایر دوره های این مجموعه ، این دوره به آمادگی شما برای آزمون 70-345 مایکروسافت کمک می کند.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 3h 0m

آموزش دفتر 365 اداره Office

Office 365 Administration Playbook

تغییر در Office 365 مستلزم یادگیری ابزارها و فرآیندهای جدید است. این دوره به شما نحوه انجام کارهای معمول و روزمره اداری در پورتال مدیریت Office 365 را آموزش می دهد.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 3h 0m

آموزش مدیریت صندوق های پستی و گروه های توزیع در PowerShell

Managing Exchange Mailboxes and Distribution Groups in PowerShell

این دوره به شما نحوه ایجاد و مدیریت صندوق های پستی و گروه های توزیع Exchange Server با استفاده از PowerShell را آموزش می دهد.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 3h 16m

آموزش طراحی/استقرار Exchange 2016 (70-345): پایگاه داده صندوق پستی

Designing/Deploying Exchange 2016 (70-345): Mailbox Databases

این دوره برای کمک به شما در آماده سازی برای امتحان گواهینامه Exchange Server 2016 طراحی شده است و بر اهداف آزمون برای برنامه ، استقرار ، مدیریت و عیب یابی بخش داده های صندوق پستی آزمون ، تمرکز دارد.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 3h 56m

آموزش استقرار و مدیریت Hybrid Exchange Server و Office 365

Deploying and Managing Hybrid Exchange Server and Office 365

یک محیط ترکیبی Exchange Server و Office 365 مزایای بسیاری را به همراه دارد اما مدیریت آن پیچیده و دشوار است. در این دوره ، شما مهارت های برنامه ریزی ، استقرار و مدیریت Exchange Server ترکیبی و مهاجرت به Office 365 را خواهید آموخت.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 3h 44m

آموزش طراحی/استقرار Exchange 2016 (70-345): دسترسی مشتری

Designing/Deploying Exchange 2016 (70-345): Client Access

این دوره برای کمک به شما در آماده سازی برای آزمون Microsoft 70-345 طراحی شده است و اهداف مربوط به برنامه ریزی ، استقرار ، مدیریت و عیب یابی دسترسی مشتری در Exchange 2016 را شامل می شود.


Paul Cunningham Paul Cunningham
زمان دوره: 3h 28m