خرید اشتراک دنیاد

اشتراک 1 دوره

دانلود
قیمت هر دوره
فایل تمرین 
زیرنویس انگلیسی 
قابلیت دانلود 
زیرنویس فارسی (توسط هوش مصنوعی) 
لینک دانلود مستقیم و سرعت بالا
دریافت آخرین آپدیت

اشتراک 3 دوره

دانلود
قیمت هر دوره
فایل تمرین 
زیرنویس انگلیسی 
قابلیت دانلود 
زیرنویس فارسی (توسط هوش مصنوعی) 
لینک دانلود مستقیم و سرعت بالا
دریافت آخرین آپدیت

اشتراک 10 دوره - سه ماهه

دانلود
قیمت هر دوره
فایل تمرین 
زیرنویس انگلیسی 
قابلیت دانلود 
زیرنویس فارسی (توسط هوش مصنوعی) 
لینک دانلود مستقیم و سرعت بالا
دریافت آخرین آپدیت

اشتراک 35 دوره-شش ماهه

دانلود
قیمت هر دوره
فایل تمرین 
زیرنویس انگلیسی 
قابلیت دانلود 
زیرنویس فارسی (توسط هوش مصنوعی) 
لینک دانلود مستقیم و سرعت بالا
دریافت آخرین آپدیت
انتخاب مجدد اشتراک

شما در حال انتقال به بانک هستید لطفا صبر کنید...


سایت دنیاد تمام مجوزهای مورد نیاز را دارا می باشد.

  • تعداد دوره های اشتراک در زمان اشتراک قابل دانلود می باشد.
  • در صورت داشتن اشتراک ، اگر اشتراک جدید تهیه کنید به اشتراک قبلی شما اضافه می شود.
  • اگر تعداد دوره اشتراک تمام شود ولی هنوز زمان آن باقی مانده باشد ، در صورت خرید اشتراک زمان آن به زمان اشتراک جدید اضافه میشود.
  • ممکن است در سایت مرجع بعضی دوره ها زیرنویس یا فایل تمرین نداشته باشند ولی، اکثر دوره های آموزشی دارای فایل تمرین و زیرنویس می باشند که در پوشه ای که دانلود می کنید قرار دارند.
  • در صورت اتمام زمان اشتراک ، به دوره مورد نظر دسترسی نخواهید داشت.
  • شما با خرید اشتراک به ویدیوها و زیرنویس و فایل های تمرین دوره انتخاب شده دسترسی خواهید داشت.
توضیحات بیشتر : راهنمای سایت