بلاگ

گرامر انگلیسی (گرامر present perfect) | حال کامل

در زبان انگلیسی، زمان حال کامل (present perfect) چیزیست که کمی شما را بیش تر درگیر خود میکند.

ادامه مطلب

passive گرامر | گرامر مجهول

برای درک جملات مجهول در زبان انگلیسی(Passive voice)، ابتدا بایستی مفهوم جملات معلوم(Active) را بدانیم. برای یادگیری بیشتر، تا آخر این مقاله با ما همراه شوید.

ادامه مطلب