Milad Zoghi

مهندس کارشناسی ارشد Nanotechnolgy و مدیرعامل "دیدگاه راست" سلام، "دیدگاه راست" یک آکادمی آموزش آنلاین است که توسط نانو فناوری های بسیار تحصیل کرده در مونترال، کانادا تاسیس شده است. هدف ما ارائه منابع با کیفیت بالا و معتبر در مورد فناوری نانو، نیروی انقلابی بعدی است! اگر چه اکتشافات و برنامه های کاربردی فناوری نانو، موضوع بحث در همه جا است، اما بهترین از این نوزادان رشد سریع هنوز به آینده و تعجب جهان در سال های آینده و چند دهه است. به این ترتیب، مردم بیشتر و بیشتر می خواهند در مورد نانو در مورد نانو، بدون وارد شدن به پیچ و خم سردرگمی یاد بگیرند و فرصت های بالقوه در مورد زمینه و تخصص خود را پیدا کنند. چشم انداز درست یک آکادمی پیشگام نانو آموزش است که دوره های آنلاین را برای تمام نانو شور و شوق، که مایل به کشف Nanoworld هستند، بخشی از تکنولوژی آینده هستند و با یادگیری فناوری نانو، دانش و تخصص خود را به سطح بعدی برسانند.

آموزش فناوری نانو: مقدمه ، موارد ضروری و فرصت ها

Nanotechnology : Introduction, Essentials, and Opportunities

بسته کامل برای یادگیری فناوری نانو ؛ NanoMaterials، NanoSensors، Application، Simulation، Fabrication، NanoDegrees


Milad Zoghi Milad Zoghi
زمان دوره: 4h 25m