Mitchel Dumlao

تهیه کننده اجرایی ، استراتژیست محتوا و مدیر خلاقیت میچل داملائو به افراد کمک می کند پیام های خود را از طریق محتوای دیجیتالی جذاب و پویا تقویت کنند. <br> <br> میچل از تجربه خود با محتوای دیجیتال و مارک های رسانه های اجتماعی به عنوان مربی گواهی YouTube برای NextUp Camp YouTube ، کارگاه ساخت مشاغل و برنامه شریک تجاری استفاده می کند. وی برای تدریس در مکانهایی مانند برزیل ، سوئد و نروژ به دور دنیا سفر کرده و برای شرکتها و کنفرانسهایی مانند Google ، MiTu ، LA Mission College و غیره تدریس کرده است. میچل بیش از 15 سال تجربه در تولید فیلم ، تولید محتوا و بازاریابی برای مارک هایی مانند Spotify ، Colgate ، HBO و Sony دارد. وی تخصص خود را در زمینه تولید محتوا و استراتژی ، استفاده از محتوا از طریق رسانه های اجتماعی مختلف و کمپین های بازاریابی دیجیتال برای ایجاد مخاطب و توسعه برندها می داند.

آموزش مهمترین KPI محتوا برای سازندگان

The Most Important Content KPIs for Creators

یاد بگیرید چگونه مهم ترین شاخص های عملکرد کلیدی (KPIs) را برای محتوای خود مشخص کنید و خروجی خلاق خود را با استفاده از داده ها افزایش دهید.


Mitchel Dumlao Mitchel Dumlao
زمان دوره: 34m