لطفا جهت اطلاع از آخرین دوره ها و اخبار سایت در کانال تلگرام عضو شوید.

آموزش پیکربندی و مدیریت شبکه ، خدمات و ورود Kubernetes

Configuring and Managing Kubernetes Networking, Services, and Ingress

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیویی برای نمایش وجود ندارد.
توضیحات دوره: وقت آن است که بیشتر به شبکه Kubernetes بپردازیم! شما با اصول شبکه شبکه خوشه Kubernetes و پیکربندی و دسترسی به برنامه ها در یک خوشه Kubernetes با خدمات و Ingress آشنا خواهید شد. اصول شبکه Kubernetes و دسترسی به برنامه هایی که در یک خوشه Kubernetes با خدمات و Ingress اجرا می شوند مهم است. در این دوره ، پیکربندی و مدیریت Kubernetes ، Services و Ingress ، با اصول شبکه Kubernetes و نحوه دسترسی به برنامه های مستقر در خوشه خود آشنا خواهید شد. ابتدا یاد خواهید گرفت که چگونه مدل شبکه Kubernetes شبکه ای ساده و سازگار را برای برنامه ها و خدمات مستقر در خوشه های Kubernetes امکان پذیر می کند. در مرحله بعدی ، نحوه استفاده از سرویس ها برای دسترسی به برنامه های مستقر در Kubernetes را کشف خواهید کرد. سرانجام ، شما نحوه آشکار سازی برنامه های خارج از خوشه خود را با Ingress با استفاده از چندین الگوی مختلف Ingress کشف خواهید کرد. پس از پایان این دوره ، مهارت و دانش شبکه Kubernetes را برای پیکربندی و مدیریت شبکه خوشه ای و دسترسی به برنامه های مبتنی بر Kubernetes خواهید داشت.

سرفصل ها و درس ها

بررسی اجمالی دوره Course Overview

 • بررسی اجمالی دوره Course Overview

مبانی شبکه Kubernetes Kubernetes Networking Fundamentals

 • مقدمه ، بررسی اجمالی دوره و ماژول Introduction, Course and Module Overview

 • معرفی مدل شبکه Kubernetes و توپولوژی شبکه خوشه ای Introducing the Kubernetes Network Model and Cluster Network Topology

 • الگوهای ارتباطی شبکه داخلی و Pod Pod Networking Communication Patterns and Internals

 • رابط شبکه کانتینر و بررسی محیط آزمایشگاه Container Network Interface and Lab Enviroment Review

 • نسخه ی نمایشی: بررسی شبکه Kubernetes - بررسی اجمالی شبکه CNI Demo: Investigating Kubernetes Networking - CNI Network Overview

 • نسخه ی نمایشی: بررسی شبکه سازی Kubernetes - مسیریابی شبکه CNI Overlay Demo: Investigating Kubernetes Networking - CNI Overlay Network Routing

 • نسخه ی نمایشی: بررسی شبکه Kubernetes - بررسی اجمالی شبکه Kubenet Demo: Investigating Kubernetes Networking - Kubenet Network Overview

 • نسخه ی نمایشی: بررسی شبکه سازی Kubernetes - مسیریابی و اتصال شبکه Kubenet Demo: Investigating Kubernetes Networking - Kubenet Network Routing and Bridging

 • تنظیمات Cluster DNS و Custom DNS Server و DNS Client Cluster DNS and Custom DNS Server and DNS Client Configurations

 • نسخه ی نمایشی: بررسی خوشه DNS Demo: Investigating Cluster DNS

 • نسخه ی نمایشی: پیکربندی CoreDNS برای استفاده از Custom Forwarders و Custom Pod DNS پیکربندی Demo: Configuring CoreDNS to Use Custome Forwarders and Custom Pod DNS Configuration

 • بررسی ماژول و موارد بعدی! Module Review and What's Next!

پیکربندی و مدیریت دسترسی به برنامه با سرویس ها Configuring and Managing Application Access with Services

 • مقدمه ، بررسی اجمالی دوره و ماژول Introduction, Course and Module Overview

 • درک خدمات در Kubernetes Understanding Services in Kubernetes

 • معرفی انواع خدمات و درک داخلی ClusterIP Introducing Service Types and Understanding ClusterIP Internals

 • درک NodePort داخلی Understanding NodePort Internals

 • درک LoadBalancer داخلی Understanding LoadBalancer Internals

 • تعریف استقرارها و خدمات Defining Deployments and Services

 • نسخه ی نمایشی: نمایش و دسترسی به برنامه های کاربردی با خدمات - ClusterIP Demo: Exposing and Accessing applications with Services - ClusterIP

 • نسخه ی نمایشی: نمایش و دسترسی به برنامه های کاربردی با خدمات - NodePort Demo: Exposing and Accessing applications with Services - NodePort

 • نسخه ی نمایشی: نمایش و دسترسی به برنامه های کاربردی با خدمات - LoadBalancer Demo: Exposing and Accessing applications with Services - LoadBalancer

 • کشف خدمات با DNS و متغیرهای محیطی و انواع دیگر خدمات Service Discovery with DNS and Enviroment Variables and Other Types of Services

 • کشف سرویس با DNS Service Discovery with DNS

 • کشف سرویس - متغیرهای محیط Service Discovery - Enviroment Variables

 • بررسی ماژول و موارد بعدی! Module Review and What's Next!

پیکربندی و مدیریت دسترسی به برنامه با Ingress Configuring and Managing Application Access with Ingress

 • مقدمه ، بررسی اجمالی دوره و ماژول Introduction, Course and Module Overview

 • Ingress معماری و نمای کلی Ingress Architecture and Overview

 • درک کنترل کننده ورود به سیستم و چرا استفاده از ورودی به جای تعادل بار Understanding the Ingress Controller and Why Use Ingress Rather Than Load Balancers

 • در معرض نمایش قرار دادن یک سرویس واحد با Ingress Exposing a Single Service with Ingress

 • نمایش چندین سرویس با ورود با استفاده از مسیریابی مبتنی بر مسیر Exposing a Multiple Services with Ingress Using Path Based Routing

 • استفاده از میزبان های مجازی مبتنی بر نام با Ingress Using Name Based Virtual Hosts with Ingress

 • استفاده از گواهینامه های TLS همراه با Ingress Using TLS Certificates with Ingress

 • نسخه ی نمایشی: نمایش یک سرویس واحد با ورود Demo: Exposing a Single Service with Ingress

 • نسخه ی نمایشی: نمایش چندین سرویس با ورود با استفاده از مسیریابی مبتنی بر مسیر Demo: Exposing a Multiple Services with Ingress Using Path Based Routing

 • نسخه ی نمایشی: استفاده از نام میزبان های مجازی مبتنی بر ورود Demo: Using Name Based Virtual Hosts with Ingress

 • نسخه ی نمایشی: استفاده از گواهینامه های TLS همراه با ورود Demo: Using TLS Certificates with Ingress

 • بررسی ماژول و تشکر از شما! Module Review and Thank You!

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

آموزش پیکربندی و مدیریت شبکه ، خدمات و ورود Kubernetes
خرید اشتراک و دانلود خرید تکی و دانلود | 160,000 تومان (5 روز مهلت دانلود) زمان تقریبی آماده سازی لینک دانلود این دوره آموزشی حدود 5 تا 24 ساعت می باشد.
جزییات دوره
1h 56m
38
Pluralsight pluralsight-small
06 خرداد 1399 (آخرین آپدیت رو دریافت می‌کنید، حتی اگر این تاریخ بروز نباشد.)
45
4.5 از 5
دارد
دارد
دارد
Anthony Nocentino Anthony Nocentino

آنتونی بنیانگذار و رئیس سیستم های Centino و همچنین نویسنده Pluralsight و Microsoft Data Platform MVP ، Linux Linux و Corporate Problem Solver است. آنتونی راه حل هایی را طراحی می کند ، این فناوری را به کار می گیرد و در زمینه عملکرد سیستم تجاری ، معماری و امنیت تخصص دارد. آنتونی دارای لیسانس و فوق لیسانس علوم کامپیوتر با انتشارات تحقیقاتی در الگوریتم های دستیابی به داده های با کارایی بالا/تأخیر کم و سیستم های پایگاه داده مکانی است.