خرید اشتراک دنیاد

شما در حال انتقال به بانک هستید لطفا صبر کنید...

سایت دنیاد تمام مجوزهای مورد نیاز را دارا می باشد.

logo-samandehi

  • تعداد دوره های اشتراک در زمان اشتراک قابل دانلود می باشد.
  • در صورت داشتن اشتراک ، اگر اشتراک جدید تهیه کنید به اشتراک قبلی شما اضافه می شود.
  • اگر تعداد دوره اشتراک تمام شود ولی هنوز زمان آن باقی مانده باشد ، در صورت خرید اشتراک زمان آن به زمان اشتراک جدید اضافه میشود.
  • ممکن است در سایت مرجع بعضی دوره ها زیرنویس یا فایل تمرین نداشته باشند ولی، اکثر دوره های آموزشی دارای فایل تمرین و زیرنویس می باشند که در پوشه ای که دانلود می کنید قرار دارند.
  • در صورت اتمام زمان اشتراک ، به دوره مورد نظر دسترسی نخواهید داشت.
  • شما با خرید اشتراک به ویدیوها و زیرنویس و فایل های تمرین دوره انتخاب شده دسترسی خواهید داشت.
توضیحات بیشتر : راهنمای سایت