Emmanuel Segui

آموزش اولین داشبورد خود را با ClicData بسازید

Build Your First Dashboard with ClicData

این دوره به شما آموزش می دهد که چگونه یک داشبورد ساده با استفاده از ClicData ایجاد کنید.


آموزش اولین داشبورد خود را با Geckoboard بسازید

Build Your First Dashboard with Geckoboard

این دوره به شما یاد می دهد که چگونه با استفاده از Geckoboard یک داشبورد ساده بسازید.