آموزش پیچ بوک | Pitch Deck برای سرمایه گذاران Pitching

Pitchbook | Pitch Deck for Investor Pitching

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
توضیحات دوره: آموزش ساختن کتابچه راهنمای عالی | Pitch Deck برای پیشنهاد سرمایه گذار برای افزایش سرمایه و برای ادغام ادغام یاد بگیرید چگونه یک Pitchbook تهیه کنید. یک معامله خاص این ارائه نشان می‌دهد که چگونه بانک سرمایه‌گذاری می‌تواند نیازهای مشتری خود را برآورده کند. کتاب سرمایه‌گذاری بانکداری در معاملات همچنین ممکن است دستاوردها و مشتریان برجسته بانک را فهرست کند تا از مقبولیت و مشارکت بالقوه اطمینان حاصل کند. پیش نیازها: کامپیوتر با MS Excel دانش مالی پایه مزیت بزرگی خواهد بود دانش پایه اکسل اضافه خواهد شد

پیچ بوک بانکداری سرمایه‌گذاری یک ابزار بازاریابی است که همه بانک‌های سرمایه‌گذاری در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. Investment Banking Pitch Book باید تحلیل دقیق و مناسبی از اقدامات سرمایه گذاری مشتری فعلی یا بالقوه بانک داشته باشد. باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که در تضمین معاملات با مشتریان فعلی یا بالقوه موفق باشد. Pitchbook نوعی کتاب فروش است که توسط یک بانک سرمایه گذاری ایجاد می شود و ویژگی های اصلی بانک را به تفصیل شرح می دهد. نیروی فروش بانک سرمایه‌گذاری از این کتاب برای کمک به فرآیند فروش محصولات و مشکلات و ایجاد مشتریان جدید استفاده می‌کند.

هنگامی که بانک سرمایه‌گذاری در تلاش برای جستجوی کسب‌وکار جدید است، یک دفترچه راهنما به عنوان نقطه شروع مقدمه اولیه یا معرفی فروش عمل می‌کند. رویکرد بانک های سرمایه گذاری در فروش بسیار رسمی و رسمی است. اغلب آنها از یک استراتژی فروش مناسب و بسیار مؤثر پیروی می کنند.

برای بانک‌های سرمایه‌گذاری در حین بازاریابی خود برای مشتریان ضروری است. pitchbook نمونه ای از مطالب ارزشمند و جامع بازاریابی است. این فرصتی را به بانک می دهد تا نشان دهد و ثابت کند که چرا مشتریان باید آنها را از بین طیف گسترده ای از منابع مالی و سایر منابع سرمایه انتخاب کنند.

بسیاری از مشارکت کنندگان بانک سرمایه گذاری در روند آماده سازی کتابچه کمک می کنند. این شامل یک معاون، نایب رئیس، معاون ارشد، سرپرست تیم و مدیر عامل است. درباره سلسله مراتب بانکداری سرمایه گذاری بیشتر بیاموزید.


سرفصل ها و درس ها

ایجاد Pitchbook از ابتدا Pitchbook Creation From Scratch

 • مقدمه ای بر Pitch Book Introduction to Pitch Book

 • مقدمه ای بر Pitch Book Introduction to Pitch Book

 • مقدمه ای بر Pitch Book Introduction to Pitch Book

 • Pitch Book چیست What is a Pitch Book

 • Pitch Book چیست What is a Pitch Book

 • Pitch Book چیست What is a Pitch Book

 • مخاطب هدف Target Audience

 • مخاطب هدف Target Audience

 • مخاطب هدف Target Audience

 • انواع Pitch Books Types of Pitch Books

 • انواع Pitch Books Types of Pitch Books

 • انواع Pitch Books Types of Pitch Books

 • فروش Side Pitch Book Sell Side Pitch Book

 • فروش Side Pitch Book Sell Side Pitch Book

 • فروش Side Pitch Book Sell Side Pitch Book

 • Main Pitch Book Main Pitch Book

 • Main Pitch Book Main Pitch Book

 • Main Pitch Book Main Pitch Book

 • ساختار یک Pitch Book Structure of a Pitch Book

 • ساختار یک Pitch Book Structure of a Pitch Book

 • ساختار یک Pitch Book Structure of a Pitch Book

 • اجزای یک Pitch Book Components of a Pitch Book

 • اجزای یک Pitch Book Components of a Pitch Book

 • اجزای یک Pitch Book Components of a Pitch Book

 • ایجاد نشانه گذاری Creating Markups

 • ایجاد نشانه گذاری Creating Markups

 • ایجاد نشانه گذاری Creating Markups

 • ایجاد نشانه گذاری ها ادامه دارد Creating Markups Continues

 • ایجاد نشانه گذاری ها ادامه دارد Creating Markups Continues

 • ایجاد نشانه گذاری ها ادامه دارد Creating Markups Continues

 • ایجاد خلاصه ارزش گذاری Create Valuation Summary

 • ایجاد خلاصه ارزش گذاری Create Valuation Summary

 • ایجاد خلاصه ارزش گذاری Create Valuation Summary

 • تهیه پیش نویس نامه Drafting a Mail

 • تهیه پیش نویس نامه Drafting a Mail

 • تهیه پیش نویس نامه Drafting a Mail

 • در حال پاسخگویی به مشتری Replying to the Client

 • در حال پاسخگویی به مشتری Replying to the Client

 • در حال پاسخگویی به مشتری Replying to the Client

 • ایجاد بخش بررسی اجمالی بانک Creating Bank Overview Section

 • ایجاد بخش بررسی اجمالی بانک Creating Bank Overview Section

 • ایجاد بخش بررسی اجمالی بانک Creating Bank Overview Section

 • ایجاد بخش نمای کلی بانک ادامه دارد Creating Bank Overview Section Continues

 • ایجاد بخش نمای کلی بانک ادامه دارد Creating Bank Overview Section Continues

 • ایجاد بخش نمای کلی بانک ادامه دارد Creating Bank Overview Section Continues

 • ایجاد نمای کلی شرکت Creating Company Overview

 • ایجاد نمای کلی شرکت Creating Company Overview

 • ایجاد نمای کلی شرکت Creating Company Overview

 • اطلاعات بیشتر در مورد بررسی اجمالی شرکت More on Company Overview

 • اطلاعات بیشتر در مورد بررسی اجمالی شرکت More on Company Overview

 • اطلاعات بیشتر در مورد بررسی اجمالی شرکت More on Company Overview

 • جذابیت صنعت و PS Industry Attractiveness and PS

 • جذابیت صنعت و PS Industry Attractiveness and PS

 • جذابیت صنعت و PS Industry Attractiveness and PS

 • نمودار قیمت سهم Share Price Chart

 • نمودار قیمت سهم Share Price Chart

 • نمودار قیمت سهم Share Price Chart

 • شامل حاشیه نویسی Includes Annotations

 • شامل حاشیه نویسی Includes Annotations

 • شامل حاشیه نویسی Includes Annotations

 • بررسی اجمالی شرکت Company Overview Financials

 • بررسی اجمالی شرکت Company Overview Financials

 • بررسی اجمالی شرکت Company Overview Financials

 • ایجاد بخش بررسی اجمالی بانک Creating Bank Overview Section

 • ایجاد بخش بررسی اجمالی بانک Creating Bank Overview Section

 • ایجاد بخش بررسی اجمالی بانک Creating Bank Overview Section

 • اطلاعات بیشتر در مورد نمای کلی بانک More on Bank Overview

 • اطلاعات بیشتر در مورد نمای کلی بانک More on Bank Overview

 • اطلاعات بیشتر در مورد نمای کلی بانک More on Bank Overview

 • سوالات متداول مصاحبه Common Interview Questions

 • سوالات متداول مصاحبه Common Interview Questions

 • سوالات متداول مصاحبه Common Interview Questions

 • نتیجه Conclusion

 • نتیجه Conclusion

 • نتیجه Conclusion

ایجاد Pitchbook از ابتدا Pitchbook Creation From Scratch

ایجاد Pitchbook از ابتدا Pitchbook Creation From Scratch

آماده سازی Pitchbook Pitchbook Preparation

 • مقدمه ای بر آماده سازی Pitchbook Introduction to Pitchbook Preparation

 • مقدمه ای بر آماده سازی Pitchbook Introduction to Pitchbook Preparation

 • مقدمه ای بر آماده سازی Pitchbook Introduction to Pitchbook Preparation

 • انواع Pitchbooks Types of Pitchbooks

 • انواع Pitchbooks Types of Pitchbooks

 • انواع Pitchbooks Types of Pitchbooks

 • انواع دیگر Pitchbooks Other Types of Pitchbooks

 • انواع دیگر Pitchbooks Other Types of Pitchbooks

 • انواع دیگر Pitchbooks Other Types of Pitchbooks

 • هنر نوشتن کتاب پیچ Art of Writing a Pitchbook

 • هنر نوشتن کتاب پیچ Art of Writing a Pitchbook

 • هنر نوشتن کتاب پیچ Art of Writing a Pitchbook

 • نمونه ای از آماده سازی Dell Pitchbook Example of Dell Pitchbook Preparation

 • نمونه ای از آماده سازی Dell Pitchbook Example of Dell Pitchbook Preparation

 • نمونه ای از آماده سازی Dell Pitchbook Example of Dell Pitchbook Preparation

 • دستور کار برای سرمایه گذاران دل Agenda for Dell Investors

 • دستور کار برای سرمایه گذاران دل Agenda for Dell Investors

 • دستور کار برای سرمایه گذاران دل Agenda for Dell Investors

 • دستور کار برای سرمایه گذاران دل ادامه دارد Agenda for Dell Investors Continues

 • دستور کار برای سرمایه گذاران دل ادامه دارد Agenda for Dell Investors Continues

 • دستور کار برای سرمایه گذاران دل ادامه دارد Agenda for Dell Investors Continues

 • مثال خودمختاری Autonomy Example

 • مثال خودمختاری Autonomy Example

 • مثال خودمختاری Autonomy Example

 • مثال سیلوروود Silverwood Example

 • مثال سیلوروود Silverwood Example

 • مثال سیلوروود Silverwood Example

 • مثال Silverwood ادامه دارد Silverwood Example Continues

 • مثال Silverwood ادامه دارد Silverwood Example Continues

 • مثال Silverwood ادامه دارد Silverwood Example Continues

 • 8 راه برای ایجاد Pitchbook 8 Ways of Creating Pitchbook

 • 8 راه برای ایجاد Pitchbook 8 Ways of Creating Pitchbook

 • 8 راه برای ایجاد Pitchbook 8 Ways of Creating Pitchbook

 • چگونه یک Pitchbooks ایجاد کنیم How to Create a Pitchbooks

 • چگونه یک Pitchbooks ایجاد کنیم How to Create a Pitchbooks

 • چگونه یک Pitchbooks ایجاد کنیم How to Create a Pitchbooks

 • برجسته کلیدی در Pitchbook Key Highlight in the Pitchbook

 • برجسته کلیدی در Pitchbook Key Highlight in the Pitchbook

 • برجسته کلیدی در Pitchbook Key Highlight in the Pitchbook

 • اصول و نکات برجسته مشارکت Priciples and Highlights of Partnership

 • اصول و نکات برجسته مشارکت Priciples and Highlights of Partnership

 • اصول و نکات برجسته مشارکت Priciples and Highlights of Partnership

 • بررسی اجمالی تأیید کلید Pitchbook Key Approval Overview of Pitchbook

 • بررسی اجمالی تأیید کلید Pitchbook Key Approval Overview of Pitchbook

 • بررسی اجمالی تأیید کلید Pitchbook Key Approval Overview of Pitchbook

آماده سازی Pitchbook Pitchbook Preparation

آماده سازی Pitchbook Pitchbook Preparation

ایجاد نمایه های نواری برای Pitchbooks Create Strip Profiles For Pitchbooks

 • مقدمه ای بر معرفی Pitch Book Introduction to Pitch Book Presentation

 • مقدمه ای بر معرفی Pitch Book Introduction to Pitch Book Presentation

 • مقدمه ای بر معرفی Pitch Book Introduction to Pitch Book Presentation

 • آب و برق و انرژی خورشیدی Utility and Solar Energy

 • آب و برق و انرژی خورشیدی Utility and Solar Energy

 • آب و برق و انرژی خورشیدی Utility and Solar Energy

 • آمارهای کلیدی شرکت Key Stats of The Company

 • آمارهای کلیدی شرکت Key Stats of The Company

 • آمارهای کلیدی شرکت Key Stats of The Company

 • بیانیه های مطبوعاتی اخیر Recent Press Releases

 • بیانیه های مطبوعاتی اخیر Recent Press Releases

 • بیانیه های مطبوعاتی اخیر Recent Press Releases

 • امور مالی شرکت ها Companies Financials

 • امور مالی شرکت ها Companies Financials

 • امور مالی شرکت ها Companies Financials

 • شرکت های مالی ادامه دارد Companies Financials Continues

 • شرکت های مالی ادامه دارد Companies Financials Continues

 • شرکت های مالی ادامه دارد Companies Financials Continues

 • اطلاعات شرکت ها Corporate Information

 • اطلاعات شرکت ها Corporate Information

 • اطلاعات شرکت ها Corporate Information

 • آمار کلیدی و اخبار اخیر Key Stats and Recent News

 • آمار کلیدی و اخبار اخیر Key Stats and Recent News

 • آمار کلیدی و اخبار اخیر Key Stats and Recent News

 • نمونه هایی در شرکت مستقر در بریتانیا Examples on UK Based Company

 • نمونه هایی در شرکت مستقر در بریتانیا Examples on UK Based Company

 • نمونه هایی در شرکت مستقر در بریتانیا Examples on UK Based Company

 • مالکیت آمار کلیدی Key Stats Ownership

 • مالکیت آمار کلیدی Key Stats Ownership

 • مالکیت آمار کلیدی Key Stats Ownership

 • اخبار و خلاصه دوره News and Course Summary

 • اخبار و خلاصه دوره News and Course Summary

 • اخبار و خلاصه دوره News and Course Summary

ایجاد نمایه های نواری برای Pitchbooks Create Strip Profiles For Pitchbooks

ایجاد نمایه های نواری برای Pitchbooks Create Strip Profiles For Pitchbooks

ایجاد نمایه های شرکت خصوصی برای Pitchbooks Create Private Company Profiles For Pitchbooks

 • مشخصات شرکت های خصوصی Private Companies Profile

 • مشخصات شرکت های خصوصی Private Companies Profile

 • مشخصات شرکت های خصوصی Private Companies Profile

 • مثال در نمایه شرکت ها Example on Companies Profile

 • مثال در نمایه شرکت ها Example on Companies Profile

 • مثال در نمایه شرکت ها Example on Companies Profile

 • حضور شرکت Presence of the Company

 • حضور شرکت Presence of the Company

 • حضور شرکت Presence of the Company

 • تاریخچه شرکت History of the Company

 • تاریخچه شرکت History of the Company

 • تاریخچه شرکت History of the Company

 • سهامداران شرکت Shareholders of the Company

 • سهامداران شرکت Shareholders of the Company

 • سهامداران شرکت Shareholders of the Company

 • مشتریان کلیدی شرکت Key Clients of the Company

 • مشتریان کلیدی شرکت Key Clients of the Company

 • مشتریان کلیدی شرکت Key Clients of the Company

 • فاز بین المللی شرکت International Phase of the Company

 • فاز بین المللی شرکت International Phase of the Company

 • فاز بین المللی شرکت International Phase of the Company

 • تاریخ در مراحل مختلف History in Different Phases

 • تاریخ در مراحل مختلف History in Different Phases

 • تاریخ در مراحل مختلف History in Different Phases

 • بررسی اجمالی محصولات و خدمات Products and Services Overview

 • بررسی اجمالی محصولات و خدمات Products and Services Overview

 • بررسی اجمالی محصولات و خدمات Products and Services Overview

 • نتیجه گیری در مورد مشخصات شرکت ها Conclusion on Companies Profile

 • نتیجه گیری در مورد مشخصات شرکت ها Conclusion on Companies Profile

 • نتیجه گیری در مورد مشخصات شرکت ها Conclusion on Companies Profile

ایجاد نمایه های شرکت خصوصی برای Pitchbooks Create Private Company Profiles For Pitchbooks

ایجاد نمایه های شرکت خصوصی برای Pitchbooks Create Private Company Profiles For Pitchbooks

کتاب آناتومی یک پیچ Anatomy Of A Pitch Book

 • مقدمه ای بر کتاب های بانکداری سرمایه گذاری Pitch Books Introduction to Investment Banking Pitch Books

 • مقدمه ای بر کتاب های بانکداری سرمایه گذاری Pitch Books Introduction to Investment Banking Pitch Books

 • مقدمه ای بر کتاب های بانکداری سرمایه گذاری Pitch Books Introduction to Investment Banking Pitch Books

 • انواع Pitchbook Types of Pitchbook

 • انواع Pitchbook Types of Pitchbook

 • انواع Pitchbook Types of Pitchbook

 • بخش صنعت Industry Section

 • بخش صنعت Industry Section

 • بخش صنعت Industry Section

 • مثال و تجدید نظر Example and Revision

 • مثال و تجدید نظر Example and Revision

 • مثال و تجدید نظر Example and Revision

 • بخش شرکت Company Section

 • بخش شرکت Company Section

 • بخش شرکت Company Section

 • ساختار سازمان Organisation Structure

 • ساختار سازمان Organisation Structure

 • ساختار سازمان Organisation Structure

 • استراتژی Strategy

 • استراتژی Strategy

 • استراتژی Strategy

 • خطاهای رایجی که باید در یک Pitchbook اجتناب کرد Common Errors to Avoid in A Pitchbook

 • خطاهای رایجی که باید در یک Pitchbook اجتناب کرد Common Errors to Avoid in A Pitchbook

 • خطاهای رایجی که باید در یک Pitchbook اجتناب کرد Common Errors to Avoid in A Pitchbook

کتاب آناتومی یک پیچ Anatomy Of A Pitch Book

کتاب آناتومی یک پیچ Anatomy Of A Pitch Book

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

آموزش پیچ بوک | Pitch Deck برای سرمایه گذاران Pitching
خرید اشتراک و دانلود خرید تکی و دانلود | 160,000 تومان (5 روز مهلت دانلود) زمان تقریبی آماده سازی لینک دانلود این دوره آموزشی حدود 5 تا 24 ساعت می باشد.
جزییات دوره
8.5 hours
69
Udemy (یودمی) udemy-small
26 دی 1402 (آخرین آپدیت رو دریافت می‌کنید، حتی اگر این تاریخ بروز نباشد.)
1,000
از 5
ندارد
دارد
دارد
EDU CBA

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

EDU CBA EDU CBA

مهارت های دنیای واقعی را بصورت آنلاین بیاموزید EDUCBA یک ارائه دهنده جهانی آموزش مبتنی بر مهارت است که نیازهای اعضا را در بیش از 100 کشور برطرف می کند. ما بزرگترین شرکت فناوری پیشرفته در آسیا با نمونه کارهای 5498+ دوره آنلاین ، 205+ مسیر یادگیری ، 150+ برنامه شغل محور (JOPs) و 50+ بسته دوره حرفه ای شغلی هستیم که توسط متخصصان برجسته صنعت آماده شده است. برنامه های آموزشی ما برنامه های مبتنی بر مهارت شغلی است که توسط صنعت در سراسر امور مالی ، فناوری ، تجارت ، طراحی ، داده و فناوری جدید و آینده مورد نیاز صنعت است.

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.