Samaah Sultaan

مهندس مکانیک

من یک مهندس مکانیک هستم، در رشته های زیادی کار کردم: نقشه کشی، نگهداری، فنی و طراحی. من دوست دارم دانش را با دیگران به اشتراک بگذارم، به همین دلیل است که پنج سال پیش در حین کار و سپس به صورت آنلاین تدریس را شروع کردم، آرزوی من این است که همه مردم بتوانند به راحتی دانش را به دست آورند.

دوره های این مدرس:

آموزش AutoCAD Plant 3D (انگلیسی)

Learn AutoCAD Plant 3D (English)

راهنمای ایجاد پروژه و کار در AutoCAD Plant 3D به زبان انگلیسی


آموزش AutoCAD Plant 3D (انگلیسی)

Learn AutoCAD Plant 3D (English)

راهنمای ایجاد پروژه و کار در AutoCAD Plant 3D به زبان انگلیسی