Dr Rasheed

سخنران عمومی
دوره های این مدرس:

آموزش تسلط بر WPS Writer: قدرت بهره وری خود را آزاد کنید

Mastering WPS Writer: Unleash Your Productivity Potent

WPS Office Writer برای مبتدیان کامل


آموزش OBS Studio برای مبتدیان: ضبط صفحه و زنده

OBS Studio Tutorial for Beginners: Screen Recording and Live

ضبط صفحه و پخش زنده رایگان


آموزش ویرایش ویدیو با Clipchamp: مبتدی تا متخصص

Video Editing with Clipchamp: Beginner to Expert

تکنیک های ویرایش ویدیو


آموزش Masterclass ویرایش ویدئو CapCut: از مبتدی تا حرفه ای

CapCut Video Editing Masterclass: From Novice to Pro

آموزش مبتدی تا پیشرفته ویرایش فیلم Capcut، ویرایش صدا، درجه بندی رنگ، موشن گرافیک و صفحه سبز


آموزش مقدمه ای بر برنامه نویسی کامپیوتر با ChatGPT

Introduction to Computer Programming with ChatGPT

آموزش کدنویسی با ChatGPT