Basar Buyukkahraman

مهندس نرم افزار
دوره های این مدرس:

آموزش با توسعه تست محور واکنش نشان دهید

React with Test Driven Development

با استفاده از توسعه مبتنی بر آزمایش، React را بیاموزید (از جمله روتر react، redux، jest، testing-library/react)


آموزش Vue با توسعه تست محور

Vue with Test Driven Development

Vue 3 را با استفاده از توسعه مبتنی بر آزمایش (با استفاده از jest، testing-library/vue) یاد بگیرید


آموزش مبانی اجزای وب

Fundamentals of Web Components

Api اجزای وب از عناصر سفارشی، سایه dom و قالب ها را بیاموزید


آموزش Node js با توسعه تست محور

Node js with Test Driven Development

Node js را با ساختن یک برنامه استراحت کامل و کاملا کاربردی با express.js و آزمایش آن با jest بیاموزید.


آموزش Svelte با توسعه تست محور

Svelte with Test Driven Development

Svelte را با استفاده از توسعه مبتنی بر آزمایش (با استفاده از شوخی، testing-library/svelte) بیاموزید.