EmbarkX Official

جاوا، پایتون، بوت بهار، فناوری های پایگاه داده، MongoDB
دوره های این مدرس:

آموزش مدیریت محصول: مدیر محصول باشید و شغل را بدست آورید

Product Management : Be a Product Manager and Get the Job

هر آنچه که می خواهید در مورد مدیریت محصول یاد بگیرید تا مدیر محصول شوید.


آموزش بوت کمپ 10 روزه MySQL | طراحی پایگاه داده SQL من برای مبتدیان

10 Day MySQL Bootcamp | My SQL Database Design for Beginners

SQL را با استفاده از MySQL با بیش از 150 مثال، سخنرانی های عملی و چالش ها یاد بگیرید. مبتدی تا پیشرفته My SQL در 10 روز


آموزش OpenAI API و ChatGPT برای خودکارسازی و بهره وری تجاری

OpenAI API & ChatGPT for Automating & Business Productivity

گردش کار خود را با بهره وری مبتنی بر هوش مصنوعی به طور خودکار و ساده کنید! هوش مصنوعی + OpenAI API + ChatGPT API


آموزش آماده سازی حرفه ای برای آزمون سرپرست Google Workspace

Professional Google Workspace Administrator Exam Preparation

Master Google Workspace [Google Suite] Administration – راهنمای جامع برای مدیران فناوری اطلاعات برای شکستن گواهینامه


آموزش SQL عملی برای مبتدیان، مدیران محصول، بازاریابی

Practical SQL for Beginners, Product Managers, Marketing

یادگیری SQL برای تجزیه و تحلیل داده ها. مفاهیم پایگاه داده و SQL قابل اجرا برای MySQL، PostgreSQL، Oracle و Microsoft SQL Server


آموزش Git & GitHub برای مبتدیان و ادغام با IDE های محبوب

Git & GitHub for Beginners & Integration With Popular IDEs

رویکرد عملی به نسخه کنترل Git و GitHub. نحوه کار Git با IntelliJ، Pycharm، Visual Studio، Eclipse را بیاموزید


آموزش برنامه نویسی پایتون 3 | با استفاده از Pycharm آماده کار شوید

Learn Python 3 Programming | Become Job Ready using Pycharm

برنامه نویسی عملی برای مبتدیان کامل با پروژه های دنیای واقعی. Python3، Tkinter، API، Web scraping و غیره را بیاموزید


آموزش Master IntelliJ Idea | یک توسعه دهنده مولد جاوا شوید

Master IntelliJ Idea | Become a Productive Java Developer

تمام نکات و ترفندها را برای افزایش سرعت کدنویسی خود بیاموزید. درباره سیستم کنترل نسخه، اشکال زدایی، تست ها و غیره بیاموزید


آموزش Master Pycharm IDE | یک توسعه دهنده سازنده پایتون شوید

Master Pycharm IDE | Become a productive Python developer

تمام نکات و ترفندها را برای افزایش سرعت کدنویسی خود بیاموزید. بازآفرینی کد، سیستم کنترل نسخه، اشکال زدایی و غیره را بیاموزید


آموزش برنامه نویسی شی گرا با استفاده از پایتون + Pycharm Hands-on

Object Oriented Programming using Python + Pycharm Hands-on

رویکرد عملی به برنامه نویسی شی گرا با استفاده از Python و Pycharm. به عنوان یک توسعه دهنده پایتون رشد کنید.


آموزش جاوا برای مبتدیان کامل | یادگیری Core Java با استفاده از IntelliJ

Java for Complete Beginners | Learn Core Java using IntelliJ

آموزش برنامه نویسی جاوا با انجام، برنامه نویسی شی گرا (oop java)، IntelliJ برای مبتدیان کامل با استفاده از جاوا 17


آموزش مدیریت محصول: ChatGPT برای موفقیت مدیر محصول

Product Management: ChatGPT for Product Manager's Success

برای ارتقای مدیریت محصول، نوآوری و طراحی، بر ChatGPT و مهندسی سریع OpenAI به عنوان مدیر محصول مسلط شوید


آموزش بوت بهار جاوا با استفاده از Intellij | یک پروژه در دنیای واقعی بسازید

Java Spring Boot Using Intellij | Build a Real-world Project

آموزش Java Spring Boot (SpringBoot), Thymeleaf, JPA, API, Postman, Intellij توسط Build Real World Web Application Project


آموزش تست عملی جاوا با JUnit 5 برای مبتدیان کامل

Practical Java Testing with JUnit 5 for complete beginners

یاد بگیرید که تست های جاوا خود را با JUnit 5 خودکار کنید. Junit 5 را برای یک رویکرد تست محور بیاموزید. تست واحد با استفاده از جاوا


آموزش با آزمون تمرینی، گواهینامه PCEP پایتون را در 5 روز دریافت کنید

Get Python PCEP Certification in 5 days with Practice Test

گام به گام بوت کمپ 5 روزه: با تست های تمرینی با استفاده از Pycharm IDE، برای شکستن گواهینامه PCEP پایتون اعتماد به نفس پیدا کنید.