OLIVER EKLU

موسس و مدیر عامل شرکت EKLONDE INC.
دوره های این مدرس:

آموزش اصول کامل طراحی وب سایت وردپرس و توسعه وب

Complete Basics of WordPress Web Design and Web Development

طراحی وب وردپرس و توسعه وب را از ابتدا با تمام جزئیات ضروری وردپرس تحت پوشش بیاموزید


آموزش طراحی گرافیکی گوشی های هوشمند

SmartPhone Graphic Design

طراحی گرافیک - طراحی گرافیکی جذاب با تلفن هوشمند خود


آموزش طراحی گرافیکی متن سه بعدی ممتاز گوشی هوشمند

SmartPhone Premium 3D Text Graphic Design

آموزش طراحی متن سه بعدی با گوشی هوشمند خود درست مانند فتوشاپ - طراحی گرافیکی گوشی هوشمند - به صورت آزاد با این مهارت


آموزش طراحی لوگو و مدل سه بعدی گوشی هوشمند

SmartPhone 3D Logo and Mockup Design

طراحی لوگوی سه بعدی با تلفن هوشمند - مهارت های طراحی گرافیک با لوگوی سه بعدی واقعی/طراحی ماکت درست مانند فتوشاپ


آموزش Fiverr Freelancing با مهارت طراحی گرافیکی گوشی های هوشمند

Fiverr Freelancing with SmartPhone Graphic Design Skill

فریلنسر در Fiverr با استفاده از مهارت های طراحی گرافیکی تلفن هوشمند: فریلنسری در Fiverr با طراحی گرافیکی تلفن هوشمند


آموزش کار آزاد با طراحی گرافیکی متن سه بعدی گوشی هوشمند

Freelancing with SmartPhone 3D Text Graphic Design

مهارت های طراحی گرافیکی متن سه بعدی با استفاده از تلفن هوشمند: فریلنسری با طراحی گرافیکی تلفن هوشمند


آموزش تسلط آزاد با طراحی لوگوی سه بعدی گوشی هوشمند

Freelance Mastery with SmartPhone 3D Logo Design

دوره آموزشی طراحی لوگوی سه بعدی گوشی هوشمند در Fiverr - طراحی گرافیک سه بعدی لوگوی تلفن هوشمند


آموزش اصول اولیه Freelancing Fiverr را کامل کنید

Complete Basics to Fiverr Freelancing

فریلنسینگ را با استفاده از Fiverr به عنوان یک رسانه بیاموزید - از Fiverr به عنوان یک فریلنسر درآمد کسب کنید