Ben Bartels

دوره های این مدرس:

آموزش Citrix: معرفی برنامه کاربردی Citrix و سیستم های تحویل دسکتاپ

Citrix: Introducing Citrix Application and Desktop Delivery Systems

این دوره به شما برنامه Citrix و سیستم های تحویل دسکتاپ از جمله دسترسی از راه دور کامپیوتر به ماشین های میزبان، پشتیبانی Citrix برای جلسات و مجازی سازی را به شما آموزش می دهد.


آموزش Citrix: طراحی برنامه‌ها و دسک‌تاپ‌های مجازی Citrix و استقرار Citrix DaaS

Citrix: Designing a Citrix Virtual Apps and Desktops and Citrix DaaS Deployment

به هنر طراحی اپلیکیشن‌ها و دسک‌تاپ‌های مجازی Citrix، همراه با استقرار Citrix DaaS مسلط شوید. دانش و مهارت‌هایی را برای ایجاد راه‌حل‌های مجازی‌سازی کارآمد و انعطاف‌پذیر به‌دست آورید که دسترسی یکپارچه به منابع را برای سازمان شما تضمین می‌کند.


آموزش Citrix: تهیه و ارائه منابع منتشر شده با برنامه‌ها و دسک‌تاپ‌های مجازی Citrix و Citrix DaaS

Citrix: Provisioning and Delivering Published Resources with Citrix Virtual Apps and Desktops and Citrix DaaS

این دوره به شما پیچیدگی های تهیه و ارائه منابع در برنامه ها و دسکتاپ های مجازی Citrix و همچنین استقرار Citrix DaaS را نشان می دهد.