Mahdi Behdani

کاندیدای دکترا، دانشگاه تورنتو
دوره های این مدرس:

آموزش Python & Google Trends: بهترین برای علم داده و بازاریابی

Python & Google Trends: Best for Data Science and Marketing

Python، Google Trends، Data Science، Analytics، Marketing، Business


آموزش تجزیه و تحلیل رمزنگاری و پایتون: SMA، RSI، MACD، Ichimoku و فراتر از آن

Crypto Analysis & Python: SMA, RSI, MACD, Ichimoku & Beyond

تجزیه و تحلیل فنی رمزارز پایتون؛ شاخص‌ها، SMA، RSI، MACD، Ichimoku و Beyond: بر اساس بازخورد شما


آموزش ترمودینامیک و پایتون برای مهندسین فرآیند و مکانیک

Thermodynamics & Python for Process and Mechanical Engineers

ترمودینامیک و پایتون: تجزیه و تحلیل سیستم ها، نمودارها، مبدل حرارتی و راندمان کمپرسور با استفاده از پایتون