Robyn Scherer

مدرس/عکاس
دوره های این مدرس:

آموزش تسلط بر هنر عکاسی ارشد

Mastering the Art of Senior Photography

هنر ایجاد پرتره‌های ارشد و گالری‌های گرد را در عین یادگیری مهارت‌های ویرایش حرفه‌ای به‌دست آورید.