Jacob H

مربی ذهنیت تجاری شما در Udemy
دوره های این مدرس:

آموزش تسلط بر طرز فکر معامله گری: تبدیل به یک معامله گر برتر موفق شوید

Trading Mindset Mastery: Become A Successful Top Trader

با انعطاف پذیری و موفقیت در معاملات مداوم و بدون درد عاطفی به یک معامله گر موفق و رواقی برتر تبدیل شوید