Carmen Linares

Analista de Inversiones
دوره های این مدرس:

آموزش ChatGPT برای متخصصان امور مالی

ChatGPT For Finance Professionals

هوش مصنوعی و ChatGPT برای پیشرفت حرفه ای در امور مالی: مدل سازی داده، پیش بینی، تجزیه و تحلیل داده ها و بازار سهام