So Amai

Passionnée de douceurs
دوره های این مدرس:

آموزش کیک و شیرینی: کیک های کوچک خود را به یک دسر خوب تبدیل کنید!

Cupcakes & Pastry : turn your cupcakes into a fine dessert!

همه چیزهایی که باید در مورد کیک ها و نحوه ارتقای طعم با تکنیک های شیرینی فرانسوی بدانید!