Justus Olorode

یک ویرایشگر و تهیه کننده حرفه ای ویدیو
دوره های این مدرس:

آموزش تسلط بر تولید ویدئو با هوش مصنوعی با استفاده از گوشی هوشمند

Mastering Video production with AI using Smartphone

رونمایی از برتری تولید ویدیو با هوش مصنوعی به صورت رایگان با استفاده از گوشی هوشمند خود