George Whitaker

مالک و مربی آموزشی در آموزش ویتاکر
دوره های این مدرس:

آموزش آگاهی از سلامت روان

Mental Health Awareness

بیاموزید که چگونه علائم بیماری روانی را در خود و دیگران تشخیص دهیم و چگونه بهترین کمک را انجام دهیم.